Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "blend"

 

"blend" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-64 z 71

blend {rzeczownik}

blend {rzecz.} (też: mixture, assortment, grab bag, mashup)

mieszanka {f.}

I therefore believe that it is a good blend of European democracy.

Myślę zatem, że jest to dobra mieszanka europejskiej demokracji.

They're all common ones: Chinese jasmine, Japanese sencha, Earl Grey and a special blend that we prepared.

Wszystkie są popularne, chińska jaśminowa, japońska sencha, Earl Grey i specjalna mieszanka przygotowana przez nas.

But what's very cool is when we actually combined the two less potent teas together, the combination, the blend, is more potent than either one alone.

Ale co bardzo fajne to to, że kiedy faktycznie połączymy dwie słabsze herbaty, kombinacja, mieszanka, jest mocniejsza niż każda z osobna.

Gelatin Red iron oxide (E172) Propylene glycol Purified water ‘ Sorbitol special-glycerin blend’ (d-sorbitol, 1,4 sorbitan, mannitol and glycerin) Titanium dioxide (E171).

Żelatyna Czerwony tlenek żelaza (E172) Glikol propylenowy Woda destylowana Specjalna mieszanka sorbitolowo- glicerynowa (d- sorbitol, 1, 4 sorbitan, mannitol i gliceryna) Dwutlenek tytanu (E171)

blend {rzecz.} (też: jumble, mixture, promiscuity, hodgepodge)

Anhydrized liquid sorbitol – glycerol blend Sunset yellow (E110)

mieszanina bezwodnego płynnego sorbitolu i glicerolu żółcień pomarańczowa (E110)

blend {rzecz.} (też: mélange, medley)

melanż {m.} [slg.]

blend {rzecz.} (też: mashup, mash-up, mesh)

mashup {m.}

blend {rzecz.}

zbitka {f.}

blend {rzecz.} (też: mashup, mash-up, mesh)

utwór będący kompilacją kilku innych utworów (książka, piosenka, teledysk) {m.}

to blend {czasownik}

to blend [blended; blent|blended; blent] {czas.} (też: to annex, to bind, to tie up, to join)

to blend [blended; blent|blended; blent] {czas.} (też: to converge, to coalesce, to commune, to interlock)

utrzeć (składniki ciasta) {czas.} [gastr.]

to blend [blended; blent|blended; blent] {czas.} (też: to mix, to interfere, to stir, to intermingle)

And you can see this blending of traditional medicine, modern medicine, modern science.

I widzicie to mieszanie się tradycyjnej medycyny, nowoczesnej medycyny, nowoczesnej nauki.

to blend [blended; blent|blended; blent] {czas.} (też: to weave, to interblend)

wtapiać {czas.} [przen.]

Axis covert network cameras are uniquely designed to blend into various environments.

Dyskretne kamery sieciowe Axis posiadają unikalny design, aby wtapiać się w różne środowiska.

The camera comes in three colors: black, white and chrome to blend perfectly into all environments.

Kamera jest dostępna w trzech kolorach: czarnym, białym oraz chromowanym, aby doskonale wtapiać się we wszelkie środowiska.

to blend [blended; blent|blended; blent] {czas.} (też: to medly, to medle, to mell, to compete)

And you can see this blending of traditional medicine, modern medicine, modern science.

I widzicie to mieszanie się tradycyjnej medycyny, nowoczesnej medycyny, nowoczesnej nauki.
wtopić się {czas. zwr.} [przen.]

to blend [blended; blent|blended; blent] {czas.} (też: to jumble, to mix, to commingle, to muddle)

pomieszać {czas.}

to blend [blended; blent|blended; blent] {czas.} (też: to weave, to interblend)

wtopić {czas.} [przen.]

I wanted to blend in like a chameleon.

Chciałem się wtopić w środowisko jak kameleon.
ucierać (składniki ciasta) {czas.} [gastr.]

to blend [blended; blent|blended; blent] {czas.} (też: to mix, to snafu)

namieszać {czas.}

to blend [blended; blent|blended; blent] {czas.} (też: to mix, to dub, to mash up)

miksować {czas.}
wtapiać się {czas. zwr.} [przen.]

Axis covert network cameras are uniquely designed to blend into various environments.

Dyskretne kamery sieciowe Axis posiadają unikalny design, aby wtapiać się w różne środowiska.

The camera comes in three colors: black, white and chrome to blend perfectly into all environments.

Kamera jest dostępna w trzech kolorach: czarnym, białym oraz chromowanym, aby doskonale wtapiać się we wszelkie środowiska.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "blend":

 

Podobne tłumaczenia

"blend" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "blend" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Their importance blends into the sensationalized drama of prime time TV.

Ich znaczenie wstapia się w wyreżyserowany dramat telewizji w godzinach szczytu.

There's some kind of a blend that happens that allows, you know, to find innovation.

To wszystko się ze sobą przeplata, co pozwala odnaleźć tą innowację.

(Laughter) Now I think the whole concept of a mermaid doesn't really blend into the swamp feel.

(Śmiech) Sądzę, że to, z czym kojarzy się syrena mało pasuje do czegoś takiego jak bagno.

I like to think of this as the Atari Pong of this blended-reality play.

To jak Atari Pong To jak Atari Pong gra wymieszana z realem.

And as it turned out, these guys really taught me a thing or two about blending in with the locals.

A jak się okazało ci ludzie naprawdę nauczyli mnie paru rzeczy o wtapianiu się w środowisko tubylców.

I question calling a blend of different wines 'rosé wine'.

Kwestionuję nazywanie wyniku kupażowania różnych win "winem różowym”.

It ended with a new synthesis: Darwin's ideas and Mendel's ideas blending together.

Rezultatem była nowa synteza. ~~~ Połączono idee Mendla i Darwina. ~~~ Połączono idee Mendla i Darwina.

To enable the camera to better blend in with the environment, skins are available in different colors.

Dostępne są skórki (skins) w wielu opcjach kolorów, umożliwiające najlepsze dopasowanie kamery do otoczenia.

Then you could talk about a trait like blending.

Moglibyśmy też mówić o takiej cechy jak łączenie.

We blend it in 50,000-lb. ~~~ blending silos.

Roztapiamy je w silosie na 23000 kilogramów plastiku.

Hardy's ideas and Darwin's ideas will be blended together.

Idee Hardy'ego i Darwina zostaną połączone.

If you blend blood, then you make contaminated blood.

Z kupażowanej krwi powstaje skażona krew.

This attempt to water down the enlargement strategy and blend it with the European Neighbourhood Policy poses problems.

Ta próba rozwodnienia strategii rozszerzenia i zlania jej w jedno z europejską polityką sąsiedztwa stwarza problemy.

Watch him blend right into this algae.

Patrzcie, jak wtapia się w glony. ~~~ Raz.

And the pixels of the words blended with the pixels of the background and the pixels of the symbols, and I just couldn't tell.

Czasem wracałam do krainy głowy w chmurach, a po powrocie nie pamiętałam, co wykręciłam.

So then we tried a blend, and in a blend combination we tried it against H5N1, and we got greater than 1,000 selectivity index.

Przetestowaliśmy ją dla H5N1 i wartość indeksu selektywności przekroczyła 1000.

And I thought I could blend in.

Myślałem, że uda mi się wmieszać w tłum.

And I decided that if I was good in art, and I was good in mathematics, I'd study architecture, which was the blending of the two.

Stwierdziłem, że skoro jestem dobry z plastyki i matematyki, będę studiował architekturę, która jest ich połączeniem.

I can blend and transition.

Mogę je zmieszać i zrobić przejście.

It's blended; it's thin.

Jaki jest włoski sos? Przetarty, rzadki.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

bleakly · bleakness · blear · bleary · bleat · bleb · bleed · bleeding · bleeper · blemish · blend · blender · blending · blepharospasm · blessed · blessing · blest · blether · blewits · blight · blighter

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.