Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "blank"

 

"blank" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-43 z 98

blank {rzeczownik}

blank {rzecz.} (też: form, application form)

formularz {m.}

blank {rzecz.} (też: desert, abandoned and uncultivated area, vacuum, emptiness)

pustka {f.}

Blank.

Pustka.

blank {rzecz.} (też: hole, loop-hole, gap, loophole)

luka {f.}

blank {rzecz.} (też: row, table, space, column)

rubryka {f.}

blank {rzecz.} (też: blank cartridge)

blank {rzecz.} (też: form)

formatka {f.}

blank {przymiotnik}

blank {przym.} (też: white, Caucasian, fite)

biały {przym. m.}

to blank {czasownik}

to blank [blanked|blanked] {czas.} (też: to obliterate, to wipe out, to blot out, to delete)

wymazać {czas. dk}

to blank out

wymazać z pamięci
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "blank":

 

Podobne tłumaczenia

"blank" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "blank" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Why should we therefore tie ourselves to this same thing with a blank cheque?

Dlaczego, mając wolny wybór, mielibyśmy przywiązywać się do tej samej rzeczy?

We are not talking about a blank sheet of paper, so we are not starting from afresh.

Nie mówimy tu o zapisywaniu czystej kartki papieru, nie zaczynamy od nowa.

Now, what happens when you choose "New?" Do you get a new blank document?

Teraz, co się dzieje, gdy wybieracie "Nowy"? ~~~ Dostajecie nowy, pusty dokument?

We cannot sign a blank cheque to bail out the countries of eastern Europe.

Nie możemy podpisać czeku in blanco na wyciągnięcie krajów Europy Wschodniej z kłopotów.

When you want to create a new blank document in Word -- it could happen!

Kiedy chcecie utworzyć nowy, pusty dokument w Wordzie - może się tak zdarzyć!

There are four ways to insert a new, blank slide into your presentation:

Istnieją cztery sposoby na wstawienie nowego, pustego slajdu do prezentacji:

I'll move it off, and we'll have a blank slide for those who are squeamish amongst you.

Usunąłem to i będziemy mieli pusty slajd, dla tych, którzy są wrażliwi.

I also wish to stress another aspect on which we often draw a blank.

Pragnę też podkreślić inny aspekt, do którego raczej nie mamy szczęścia.

However, Parliament has not issued a blank cheque with the procedure that we have used here.

Parlament jednak nie dał wolnej ręki w ramach procedury, z której tu korzystamy.

For this reason I support Mr Barroso's candidacy, but this support is not a blank cheque.

Z tego względu popieram kandydaturę pana Barroso, ale poparcie to nie jest czekiem in blanco.

We are at war, and our soldiers, which are our businesses, are firing blanks.

Jesteśmy na wojnie, a nasi żołnierze, czyli nasze przedsiębiorstwa, strzelają ślepymi nabojami

The worst idea in all of psychology is the idea that the mind is a blank slate at birth.

Najgorszym pomysłem w całej psychologii jest to, że umysł zaraz po urodzeniu jest pustą kartką.

Our support is not, therefore, a blank cheque, but an investment.

Nasze poparcie nie jest zatem czekiem in blanco, ale inwestycją.

And people would look at him with a blank look, and they would say, "What are you talking about?

Trzeba szukać wielu idealnych Pepsi". ~~~ Napotykał puste spojrzenia.

A new blank section will appear for you to drop the app into.

Po pojawieniu się nowej pustej sekcji upuść w niej aplikację.

I am going to take 30 seconds because I have two blank pages.

Moja wypowiedź potrwa 30 sekund, ponieważ mam przed sobą dwie puste kartki.

The European Parliament is not giving a blank cheque to Mr Barroso and the College of Commissioners.

Parlament Europejski nie daje panu Barroso i kolegium komisarzy nieograniczonej swobody działania.

And all of these blank areas are the areas in which the wires are running through.

Przez te wszystkie puste obszary przebiegają połączenia.

Yet writing a blank cheque is, of course, no solution.

Jednak wystawienie czeku in blanco nie jest oczywiście rozwiązaniem.

Through a small telescope, this would look quite blank, but you see here hundreds of little, faint smudges.

W małym teleskopie obraz wyglądałby na pusty, ale tu widać setki małych, rozmytych plamek.
 

Wyniki z forum

"blank" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-niemieckim.