"blank" po polsku

EN

"blank" - polskie tłumaczenie

volume_up
blank {rzecz.}
volume_up
blank {przym.}
PL

EN blank
volume_up
{rzeczownik}

blank (też: application form, form)
blank (też: desert, desolation, emptiness, vacancy)
blank (też: gap, hole, lacuna, vacancy)
blank (też: box, column, field, row)
blank (też: blank cartridge)
blank (też: form)

Synonimy (angielski) dla "blank":

blank

Przykłady użycia - "blank" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhy should we therefore tie ourselves to this same thing with a blank cheque?
Dlaczego, mając wolny wybór, mielibyśmy przywiązywać się do tej samej rzeczy?
EnglishDo you get a new blank document?
Teraz, co się dzieje, gdy wybieracie "Nowy"? ~~~ Dostajecie nowy, pusty dokument?
EnglishWe are not talking about a blank sheet of paper, so we are not starting from afresh.
Nie mówimy tu o zapisywaniu czystej kartki papieru, nie zaczynamy od nowa.
EnglishThere are four ways to insert a new, blank slide into your presentation:
Istnieją cztery sposoby na wstawienie nowego, pustego slajdu do prezentacji:.
EnglishWhen you want to create a new blank document in Word -- it could happen!
Kiedy chcecie utworzyć nowy, pusty dokument w Wordzie - może się tak zdarzyć!
EnglishHowever, Parliament has not issued a blank cheque with the procedure that we have used here.
Parlament jednak nie dał wolnej ręki w ramach procedury, z której tu korzystamy.
EnglishWe cannot sign a blank cheque to bail out the countries of eastern Europe.
Nie możemy podpisać czeku in blanco na wyciągnięcie krajów Europy Wschodniej z kłopotów.
EnglishI'll move it off, and we'll have a blank slide for those who are squeamish amongst you.
Usunąłem to i będziemy mieli pusty slajd, dla tych, którzy są wrażliwi.
EnglishI also wish to stress another aspect on which we often draw a blank.
Pragnę też podkreślić inny aspekt, do którego raczej nie mamy szczęścia.
EnglishFor this reason I support Mr Barroso's candidacy, but this support is not a blank cheque.
Z tego względu popieram kandydaturę pana Barroso, ale poparcie to nie jest czekiem in blanco.
EnglishThe worst idea in all of psychology is the idea that the mind is a blank slate at birth.
Najgorszym pomysłem w całej psychologii jest to, że umysł zaraz po urodzeniu jest pustą kartką.
EnglishI am going to take 30 seconds because I have two blank pages.
Moja wypowiedź potrwa 30 sekund, ponieważ mam przed sobą dwie puste kartki.
EnglishAnd all of these blank areas are the areas in which the wires are running through.
Przez te wszystkie puste obszary przebiegają połączenia.
EnglishAnd people would look at him with a blank look, and they would say, "What are you talking about?
Trzeba szukać wielu idealnych Pepsi". ~~~ Napotykał puste spojrzenia.
EnglishOur support is not, therefore, a blank cheque, but an investment.
Nasze poparcie nie jest zatem czekiem in blanco, ale inwestycją.
EnglishBan is blank.
MS: Jakimi słowami opisalibyście Ban? ~~~ Ban to ...
EnglishThrough a small telescope, this would look quite blank, but you see here hundreds of little, faint smudges.
W małym teleskopie obraz wyglądałby na pusty, ale tu widać setki małych, rozmytych plamek.
EnglishA new blank section will appear for you to drop the app into.
Po pojawieniu się nowej pustej sekcji upuść w niej aplikację.
EnglishYet writing a blank cheque is, of course, no solution.
Jednak wystawienie czeku in blanco nie jest oczywiście rozwiązaniem.
EnglishThe European Parliament is not giving a blank cheque to Mr Barroso and the College of Commissioners.
Parlament Europejski nie daje panu Barroso i kolegium komisarzy nieograniczonej swobody działania.