Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "blank"

 

"blank" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-43 z 112

blank {rzeczownik}

blank {rzecz.} (też: form, application form)

formularz {m.}

blank {rzecz.} (też: hole, loop-hole, gap, loophole)

luka {f.}

blank {rzecz.} (też: desert, abandoned and uncultivated area, vacuum, emptiness)

pustka {f.}

Blank.

Pustka.

blank {rzecz.} (też: row, table, space, column)

rubryka {f.}

blank {rzecz.} (też: blank cartridge)

blank {rzecz.} (też: form)

formatka {f.}

blank {przymiotnik}

blank {przym.} (też: white, Caucasian, fite)

biały {przym. m.}

to blank {czasownik}

to blank [blanked|blanked] {czas.} (też: to obliterate, to wipe out, to blot out, to delete)

wymazać {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "blank":

 

Podobne tłumaczenia

"blank" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "blank" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Why should we therefore tie ourselves to this same thing with a blank cheque?

Dlaczego, mając wolny wybór, mielibyśmy przywiązywać się do tej samej rzeczy?

Now, you need a camera that fits in your palm, and a couple of bucks for a blank DVD.

Teraz, potrzebujesz kamery mieszczącej się w dłoni i paru dolców na czyste DVD.

To reset the page to blank thumbnails, clear your entire browsing history.

Aby przywrócić na stronie puste miniaturki, wyczyść całą historię przeglądania.

We are not talking about a blank sheet of paper, so we are not starting from afresh.

Nie mówimy tu o zapisywaniu czystej kartki papieru, nie zaczynamy od nowa.

Now, what happens when you choose "New?" Do you get a new blank document?

Teraz, co się dzieje, gdy wybieracie "Nowy"? ~~~ Dostajecie nowy, pusty dokument?

When you want to create a new blank document in Word -- it could happen!

Kiedy chcecie utworzyć nowy, pusty dokument w Wordzie - może się tak zdarzyć!

There are four ways to insert a new, blank slide into your presentation:

Istnieją cztery sposoby na wstawienie nowego, pustego slajdu do prezentacji:

The great history book lies open with its dizzying array of blank pages.

Wielka księga historii z oszałamiającą liczbą pustych kart leży otwarta.

We cannot sign a blank cheque to bail out the countries of eastern Europe.

Nie możemy podpisać czeku in blanco na wyciągnięcie krajów Europy Wschodniej z kłopotów.

I'll move it off, and we'll have a blank slide for those who are squeamish amongst you.

Usunąłem to i będziemy mieli pusty slajd, dla tych, którzy są wrażliwi.

Download the ISO image and burn it on a blank DVD with your DVD burner.

Pobierz obraz ISO i za pomocą wypalarki zgraj go na czystą płytę DVD.

However, Parliament has not issued a blank cheque with the procedure that we have used here.

Parlament jednak nie dał wolnej ręki w ramach procedury, z której tu korzystamy.

I also wish to stress another aspect on which we often draw a blank.

Pragnę też podkreślić inny aspekt, do którego raczej nie mamy szczęścia.

For this reason I support Mr Barroso's candidacy, but this support is not a blank cheque.

Z tego względu popieram kandydaturę pana Barroso, ale poparcie to nie jest czekiem in blanco.

The worst idea in all of psychology is the idea that the mind is a blank slate at birth.

Najgorszym pomysłem w całej psychologii jest to, że umysł zaraz po urodzeniu jest pustą kartką.

And people would look at him with a blank look, and they would say, "What are you talking about?

Trzeba szukać wielu idealnych Pepsi". ~~~ Napotykał puste spojrzenia.

Our support is not, therefore, a blank cheque, but an investment.

Nasze poparcie nie jest zatem czekiem in blanco, ale inwestycją.

Trailer number two, you have a blank slate, you can to anything you want.

A z drugą mogłem zrobić, co tylko chciałem, dał mi wolną rękę.

A new blank section will appear for you to drop the app into.

Po pojawieniu się nowej pustej sekcji upuść w niej aplikację.

I am going to take 30 seconds because I have two blank pages.

Moja wypowiedź potrwa 30 sekund, ponieważ mam przed sobą dwie puste kartki.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

blahs · blain · blame · blamed · blanched · blanching · blancmange · bland · blandest · blandishment · blank · blanket · blankets · blankholder · blankly · blare · blaring · blarney · blasé · blasphemed · blasphemer

Więcej w słowniku polsko-niemieckim.