Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "binary"

 

"binary" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 33

binary {przymiotnik}

binary {przym.}

binarny {przym. m.}

And he saw everything in terms of -- he could read the binary code straight off the machine.

I postrzegał wszystko w kategoriach... Potrafił czytać kod binarny prosto z maszyny.

The question is: Why is binary simpler than Arabic?

Pytanie brzmi: Dlaczego system binarny jest prostszy od arabskiego?

And it's not going to be binary code that defines the computers of the universe -- it's sort of an analog computer.

I to nie będzie kod binarny, który definiuje komputery wszechświata - to rodzaj komputera analogowego.

This is a difficult, unstable binary.

To trudny, niestabilny układ binarny.

So, you can come up with a set of tiles that when they come together, form a little binary counter rather than a checkerboard.

Możemy opracować zestaw płytek, które razem utworzą mały licznik binarny, zamiast szachownicy.

binary {przym.} (też: dyadic)

dwójkowy {przym. m.}

If you convert that to binary, just to give you a little bit of sizing, we're actually smaller than the program Microsoft Office.

Jeśli zamienicie to na system dwójkowy, tak aby dać wam wyobrażenie rozmiarów, właściwie jesteśmy mniejsi niż program Microsoft Office.

binary {przym.} (też: two-component)

dwuskładnikowy {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "binary":

 

Podobne tłumaczenia

"binary" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "binary" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

In one of the binary stars in our galaxy called FH Leo, we discovered the super flare.

Okryliśmy go w jednej z binarnych gwiazd naszej galaktyki, o nazwie FH Leo.

The language of technology is binary; you've probably heard that at some point in time.

Technologia posługuje się językiem dwójkowym, pewnie kiedyś o tym słyszeliście.

Now, if you like to represent this zero and one of binary, you need a device.

Jeśli chcemy reprezentacji zera i jedynki, systemu binarnego potrzebujemy do tego urządzenia.

The Internet starts with mathematics, it starts with binary.

U podstaw internetu leży matematyka. ~~~ Zaczyna się od kodu binarnego.

And think of things in your life that are binary, one of them is light switches.

Pomyślcie o przedmiotach binarnych używanych na co dzień.

You can catch errors with it, it's unambiguous in its reading, there are lots of good things about binary.

Dzięki temu możemy odnaleźć błędy, a zapis jest jednoznaczny. ~~~ Jest wiele zalet systemu dwójkowego.

And it has a binary companion that goes around it, so a big star, a big ball of gas.

W tym układzie podwójnym jest też inna duża gwiazda.

The virtue of binary is that it's the simplest possible way of representing numbers.

To najprostszy możliwy sposób reprezentacji liczb.

You can just change a couple of the DNA strands in this binary representation and you'll get 96 rather than 32.

Po zmianie dwóch łańcuchów DNA w odwzorowaniu dwójkowym otrzymujemy 96, zamiast 32.

And later a black hole was formed in a binary system, which is still there with a mass of about five solar masses.

w tym układzie, który zanieczyścił atmosferę gwiazdy.

So you can read off binary numbers five, six and seven.

Z tego odczytamy zapisane dwójkowo 5, 6 i 7.

In binary, one is 0001, seven is 0111.

W systemie dwójkowym jedynka to 0001 siódemka - 0111.

And we also projected the contents of the time capsule as binary code using a 35-watt laser into outer space.

Przy użyciu 35-watowego lasera wysłaliśmy również zawartość kapsuły czasu w przestrzeń kosmiczną w postaci kodu binarnego.

The reason you're not allowed to chart love is because we think of love as a binary thing.

Nie wolno robić wykresu miłości, ponieważ uważamy miłość za rzecz binarną. ~~~ Albo jesteś zakochany, albo nie jesteś zakochany.

I realized that what I was being pitched was a binary solution.

Chyba nie byłem jeszcze gotów.

They were using vacuum tubes, very narrow, sloppy techniques to get actually binary behavior out of these radio vacuum tubes.

Oni używali lamp próżniowych – bardzo ograniczonej i kiepskiej technologii – – żeby przy ich zastosowaniu uzyskać urządzenie binarne.

This is a terrific kind of test in a binary world, and the nice thing about pregnancy is either you are pregnant or you're not pregnant.

A kiedy pojawia się drugi pasek, oznacza to, że jesteście w ciąży. ~~~ To niesamowity typ testu w binarnym świecie.

George Boole took Leibniz's binary code and created Boolean algebra, and John von Neumann took Boolean algebra and created the digital computer.

George Boole stworzył z kodu binarnego Leibniza algebrę Boole'a, a John von Neumann z algebry Boole'a stworzył komputer cyfrowy.

That's binary.

Mogą być włączone lub wyłączone.

IPLEX provides IGF-I directly, as part of the binary protein, and this allows bone growth while bypassing the need for growth hormone itself.

Preparat IPLEX dostarcza bezpośrednio IGF- I w postaci białka binarnego, co pozwala na wzrost kości bez konieczności podawania samego hormonu wzrostu.
 

Wyniki z forum

"binary" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

billycock · bilobate · bilobated · bilobed · bimbo · bimodal · bimolecular · bimonthly · bin · binaries · binary · binaural · bind · binder · binding · bindings · bindle · bindlestiff · bing · binge · bingo

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-angielski słownik bab.la.