Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "beverage"

 

"beverage" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 22

beverage {rzeczownik}

beverage {rzecz.} (też: drink, quencher)

napój {m.}

beverage, or other medication of the day.

pierwszy posiłek, napój lub inny lek w danym dniu.

All of my beverages are packaged in plastic, even at the health food market.

Opakowania napojów są plastikowe, nawet w sklepach ze zdrową żywnością.

advised to avoid alcoholic beverages while taking mirtazapine.

pacjentom unikanie spożywania napojów alkoholowych podczas leczenia mirtazapiną.

And here is a growing list of our antiangiogenic foods and beverages that we're interested in studying.

To rosnąca lista naszych antyangiogennych pokarmów i napojów, którymi zajmowaliśmy się w badaniach.

Patients should be warned against the use of any alcoholic beverages in conjunction with sodium oxybate.

Należy ostrzec pacjentów, aby nie spożywali żadnych napojów alkoholowych jednocześnie z hydroksymaślanem sodu.

beverage {rzecz.} (też: drink, wassail, tipple, liquor)

trunek {m.}

beverage {rzecz.} (też: drink, drinking)

picie {n.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "beverage":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "beverage" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Other fermented beverages (for example, cider, perry and mead)

Jabłecznik, wino z gruszek, miód pitny i pozostałe napoje na bazie fermentacji

I'll fix your beverage while you get the 20 mill.

Ja ci przygotuję drinka, a ty przynieś 20 baniek.

Alcohol was the daytime beverage of choice.

Alkohol był codziennym napojem, jedynym do wyboru.

The extent of absorption is impaired when taken together with food or beverages (other than plain water).

Stopień absorpcji jest zmniejszony, jeśli lek przyjmuje się razem z pożywieniem lub napojami (innymi niż czysta woda).

If you wish, you may take it with water or another beverage of choice.

Lek można popijać wodą lub innym napojem.

The extent of absorption is impaired when taken together with food or beverages (other than plain water).

Wchłanianie jest zmniejszone w przypadku, gdy lek podawany jest razem z posiłkami lub napojami (innymi, niż zwykła woda).

medicines, beverages and foods containing:

leki, napoje i pokarmy zawierające:

But wine is also an alcoholic beverage which is damaging to public health, in particular if it is consumed in copious quantities.

Ale wino jest również napojem alkoholowym, który szkodzi zdrowiu publicznemu, szczególnie wtedy, gdy jest spożywane w dużych ilościach.

alcoholic beverages

napoje alkoholowe.

alcoholic beverage)

Niezbyt często:

Other beverages (including mineral water), food and some medicinal products are likely to reduce the absorption of alendronate (see section 4.5).

Inne napoje (także woda mineralna), pokarmy i niektóre leki mogą zmniejszać wchłanianie alendronianu (patrz punkt 4. 5).

You want a beverage?

Chcesz drinka?

In osteoporosis studies, alendronate was effective when administered at least 30 minutes before the first food or beverage of the day.

W badaniach dotyczących leczenia osteoporozy alendronian był skuteczny, jeśli podawano go co najmniej 30 minut przed pierwszym posiłkiem lub napojem.

Therefore, check with your doctor or pharmacist about drinking alcoholic beverages, or taking sleeping pills, sedatives or strong pain medications. lp

czy może pić napoje alkoholowe, stosować leki nasenne, uspokajające lub silne leki przeciwbólowe. lec

Now, that number is dwarfed by the number of paper cups we use every day, and that is 40 million cups a day for hot beverages, most of which is coffee.

Liczbę tą przyćmiewa liczba papierowych kubków, które używamy codziennie czyli 40 milionów kubków dziennie na ciepłe napoje, głównie kawę.

on behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Mr President, Commissioner, we want wine to be a unique beverage, both in its production and in its consumption.

w imieniu grupy Verts/ALE. - (DE) Panie przewodniczący, pani komisarz! Chcemy, aby wino było wyjątkowym napojem, zarówno pod względem produkcji, jak i konsumpcji.

Therefore, check with your doctor or pharmacist about drinking alcoholic beverages, or taking sleeping pills, sedatives or strong pain medications.

Z tego powodu pacjent powinien spytać lekarza prowadzącego lub farmaceutę czy może pić napoje alkoholowe, stosować leki nasenne, uspokajające lub silne leki przeciwbólowe.

Taking Alendronate HEXAL with food and drink It is likely that food and beverages (including mineral water) will make Alendronate HEXAL less effective if taken at the same time.

Stosowanie leku Alendronate HEXAL z jedzeniem i piciem Jedzenie i napoje (w tym także woda mineralna) przyjmowane razem z lekiem Alendronate HEXAL mogą osłabiać jego działanie.

Using Suboxone with food and drink Do not take Suboxone together with alcoholic beverages as alcohol may possibly increase drowsiness induced by Suboxone.

Stosowanie leku Suboxone z jedzeniem i piciem Nie należy przyjmować leku Suboxone razem z napojami alkoholowymi, ponieważ alkohol może potencjalnie nasilić senność, wywoływaną przez lek Suboxone.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

betrothed · bets · better · betterment · betting · bettor · between · betwixt · Beurré · bevel · beverage · beverages · bevy · bewailing · bewildered · bewildering · bewilderingly · bewilderment · bewitched · beyond · bezel

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.