EN bend
play_circle_outline
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. Sport

1. ogólne

bend (też: arc, arch, bow, curve)
Set yourselves in array against Babylon round about, all ye that bend the bow; shoot at her, spare no arrows: for she hath sinned against Jehovah.
Szykujcie wojska przeciw Babilonowi zewsząd wszyscy, co ciągniecie łuk, strzelajcie do niego, nie żałujcie strzał; bo przeciwko Panu zgrzeszył.
Go up, ye horses; and rage, ye chariots; and let the mighty men go forth: Cush and Put, that handle the shield; and the Ludim, that handle and bend the bow.
Poskoczcie konie, a zagrzmijcie wozy, a niech się ruszą i mocarze, Murzynowie, i Putejczycy noszący tarcz, i Ludymczycy, którzy noszą i ciągną łuk,
Against [him that] bendeth let the archer bend his bow, and against [him that] lifteth himself up in his coat of mail: and spare ye not her young men; destroy ye utterly all her host.
Do tego, który mocno ciągnie łuk swój, a postępuje w pancerzu swoim, rzekę: Nie folgujcie młodzieńcom jego, wygładźcie wszystko wojsko jego.
bend (też: turn, winding, turning)
Just imagine one of those 25-tonners coming round a bend in a small village, misjudging the bend and then trying to reverse!
Wyobraźmy sobie jedną taką ciężarówkę, gdy ma skręcić na drodze w małej wiosce, jej kierowca źle ocenia zakręt i próbuje cofać!
bend (też: bow)
bend (też: contortion, curve, dent, flexure)
Do not insert the needle at an angle, this may cause the needle to bend and/ or prevent proper addition of the solvent into the vial (see Diagram 4).
Nie należy wbijać igły pod kątem, ponieważ może to spowodować wygięcie igły i/ lub uniemożliwi to prawidłowe dodanie rozpuszczalnika do fiolki (patrz Rysunek 4).
bend (też: angulation, flection, flexion, fold)

2. Sport

bend
Just imagine one of those 25-tonners coming round a bend in a small village, misjudging the bend and then trying to reverse!
Wyobraźmy sobie jedną taką ciężarówkę, gdy ma skręcić na drodze w małej wiosce, jej kierowca źle ocenia zakręt i próbuje cofać!
bend
play_circle_outline
wiraż {m.} [sport.]

Przykłady użycia - "bend" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto bend over backwards for sb
Englishto bend over backwards
Englishto bend over backwards
Englishto bend over backwards
Englishto drive sb round the bend
Englishto send sb round the bend
EnglishAnd that bicycle cable can open or close a hand or a hook or bend an elbow.
Linka ta pozwala na otwieranie i zamykanie dłoni lub haka czy zginanie ręki w łokciu.
EnglishWe're going to force you to act against your will, to bend to our will."
Zmusimy cię byś zachowywał się wbrew swej woli, nagniemy cię do naszej woli".
EnglishHe teacheth my hands to war; So that mine arms do bend a bow of brass.
Krzepi nogi moje jako jelenie, a na wysokich miejscach moich stawia mię.
EnglishBend the patch in half so that the S-shaped break in the liner opens.
Zgiąć plaster na pół, aby rozchylić nacięcie w kształcie S wykonane w warstwie ochronnej.
EnglishBe careful not to bend or twist the cover during removal to avoid damage to the needle.
Aby uniknąć uszkodzenia igły, nie należy zginać ani przekręcać osłonki podczas jej zdejmowania
EnglishBe careful not to bend or twist the cover during removal to avoid damage to the needle.
Aby uniknąć uszkodzenia igły, nie należy zginać ani przekręcać osłonki podczas jej zdejmowania.
EnglishBut at the same time, we say to the people of the European Union, we will not bend the benchmarks.
Jednocześnie mówimy obywatelom w Unii Europejskiej: nie nagniemy standardów.
EnglishBe careful not to bend or twist the cover during removal to avoid damage to the needle.
Aby uniknąc uszkodzenia igły, nie należy zginać osłonki ani przekręcać nią podczas jej usuwania.
EnglishFor some magicians or mentalists, sometimes the spoon will bend or melt, sometimes it will not.
Niektórym magikom i mentalistom czasami zegnie się łyżka, a czasem nie.
EnglishDo not insert it at an angle as the needle may bend or break.
Nie wprowadzać igły pod kątem, ponieważ może się zgiąć lub złamać.
EnglishHe said, "Well, you just bend time and space, it takes an awful lot of energy, and that's just how you do it."
Wytłumaczył, że wystarczy zagiąć czasoprzestrzeń, co wymaga dużo energii. ~~~ I tyle.
EnglishNow that, if your spine is not held in a good position, will help bend your spine the wrong way, and so on.
Jeśli teraz twój kręgosłup nie jest w prawidłowej pozycji, skrzywi się.
EnglishShape-retaining is common in metal: you bend a piece of aluminum foil, and it holds its place.
Zachowywanie kształtu jest normą w przypadku metalu.
EnglishThis is what happens when Jesse thinks open and close his hand, or bend or straighten your elbow.
Tak dzieje się, gdy Jesse myśli o otwarciu i zamknięciu dłoni lub zgięciu czy rozprostowaniu ręki w łokciu.