Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "beck"

 

"beck" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-20 z 20

beck {rzeczownik}

beck {rzecz.} [Bryt.] (też: flood, stream, current, creek)

potok {m.}

beck {rzecz.} [Bryt.] (też: rivulet)

ruczaj {m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "beck" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

But Beck wasn't dead; he heard that, but he was completely unable to move.

Ale Beck nie był martwy, usłyszał to, tylko zupełnie nie mógł się ruszyć.

And Beck told me that story very quietly, but I was absolutely stunned by it.

Beck opowiedział mi tę historię bardzo spokojnie, ale ja byłem nią kompletnie zadziwiony.

So the climbers passed him by, and Beck lay there for a day, a night and another day, in the snow.

Więc wspinacze go mijali a Beck leżał tam dzień i noc, i następny dzień, cały czas w śniegu.

So let's take a cut through the brain here, and imagine that Beck was hooked up to a SPECT scan.

Zróbmy przekrój przez mózg w tym miejscu i wyobraźmy sobie, że Beck był podłączony do skanera SPECT.

So, what if we had Beck hooked up to a SPECT scan, something that could actually measure brain function?

A więc krótko: trzy części mózgu - płat czołowy, który jest obszarem odpowiedzialnym za uwagę i skupienie.

We also got some bad news in the storm that Beck Weathers, another climber, had collapsed in the snow and was dead.

Dotarły do nas też złe wiadomości o Becku Weathers, innym wspinaczu, który upadł w śniegu i umarł.

Gallows Green Services Limited Cod Beck Blenders, Cod Beck Mill Dalton, Thirsk, North Yorkshire YO7 3HR United Kingdom

Gallows Green Services Limited Cod Beck Blenders, Cod Beck Mill Dalton, Thirsk, North Yorkshire YO7 3HR Wielka Brytania

In recent years, the German Green politician Volker Beck has been beaten and arrested at rallies.

W ostatnich latach niemiecki polityk z Partii Zielonych, Volker Beck, podczas trwających wieców został pobity i aresztowany.

Gallows Green Services Limited Cod Beck Blenders, Cod Beck Estate Dalton Lane, Dalton Thirsk, North Yorkshire YO7 3HR United Kingdom

Gallows Green Services Limited Cod Beck Blenders, Cod Beck Mill Dalton, Thirsk, North Yorkshire YO7 3HR Wielka Brytania

Gallows Green Services Limited Cod Beck Blenders, Cod Beck Estate Dalton Lane, Dalton Thirsk, North Yorkshire YO7 3HR United Kingdom

Gallows Green Services Limited Cod Beck Blenders, Cod Beck Estate Dalton Lane, Dalton Thirsk, North Yorkshire YO7 3HR Wielka Brytania

München, C.H. Beck 2002

Monachium, C.H. Beck 2002

Out of nowhere, Beck Weathers, who we had already been told was dead, stumbled into the tent, just like a mummy, he walked into the tent.

Zupełnie znikąd, Beck Weathers, o którym wiedzieliśmy, że zginął, wtoczył się do namiotu, zupełnie jak mumia, wkroczył do środka.

In other words, what the report does is put education and training fully at the beck and call of European capitalism.

Inaczej ujmując, kształcenie i szkolenie sprowadza się w przedmiotowym sprawozdaniu wyłącznie do służalczej roli wobec europejskiego kapitalizmu.

Such a Europe is active and independent in its handling of the problems of world peace; it is not at the beck and call of President Bush.

Taka Europa jest aktywna i niezależna w działaniach prowadzących do zachowania pokoju na świecie; nie robi niczego pod dyktando prezydenta Busha.

The Union has, of course, slavishly put itself at the beck and call of this system, in the hope of gathering a few crumbs from the table of the American master.

Oczywiście Unia w sposób niewolniczy była podporządkowana temu systemowi, mając nadzieję na zdobycie ochłapów spadających ze stołu amerykańskiego mistrza.

To say yes would mean the European Central Bank being at the beck and call of industry, rather than refinancing investment banks without any guarantee of repayment.

Jeśli tak, oznaczałoby to, że Europejski Bank Centralny jest za każde skinienie przemysłu, a nie, że refinansuje banki inwestycyjne bez żadnej gwarancji spłaty.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.