Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to beat up"

 

"to beat up" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 44

to beat up {czasownik}

to beat up {czas.} (też: to beat, to bruise, to contuse, to confute)

zbić {czas. dk}

to beat up (beat sb up) {czas.}

nastukać (komuś) {czas. dk} [pot.]

to beat up (beat sb up) {czas.}

wkulać (komuś) {czas. dk} [dial.]

to beat up {czas.}

skuć {czas. dk} [pot.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "beat up":

 

Podobne tłumaczenia

"to beat up" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to beat up" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The monks who sought refuge in the nearby Phuoc Hue temple were beaten up.

Mnisi, którzy schronili się w pobliskiej świątyni Phuoc Hue, zostali pobici.

Last year we witnessed uniformed policemen beating up civilians in Slovakia.

W zeszłym roku byliśmy świadkami jak umundurowani policjanci bili cywilów.

People are tired of payin ' good money... to watch niggers beat up niggers.

Ludzie są zmęczeni płaceniem za... oglądanie murzynów, bijących murzynów.

On 30 July 2008 these incumbents beat up my colleague Dimitar Stoyanov.

30 lipca 2008 r. obecna władza pobiła mojego kolegę Dimitara Stoyanova.

Then how could you serve, you know, a beat up old dress or something.

Więc jak mógłbyś podać, wiecie, starą, wystrzępioną sukienkę, albo coś.

You heat it up; you beat it with high pressures; you use chemicals.

Podgrzewasz, uderzasz pod wysokim ciśnieniem, używasz chemikaliów.

(Laughter) Now, this is a low powered laser, and we can actually pick up a wing-beat frequency.

To jest akurat laser o małej mocy, dzięki któremu możemy określić prędkość uderzeń ich skrzydeł.

They said they were going to beat us up if we didn't make some gunpowder for them.

Powiedzieli, że nas stłuką, jeśli nie zrobimy im trochę prochu.

The day before, her husband beat her up because she was not home in time to prepare dinner for him.

Dzień wcześniej, jej mąż pobił ją ponieważ nie wróciła do domu na czas aby ugotować mu obiad.

Beating up people and whipping people on behalf of the government must stop.

Bicie i chłostanie ludzi na rozkaz rządu musi się skończyć.

And there really wasn't much to do there for the summer, except get beaten up by my sister or read books.

Nie było tam wiele do roboty w wakacje, nie licząc bijatyk z siostrą i czytania książek.

My challenge has not been the traffickers who beat me up.

Moim wyzwaniem nie byli handlarze, którzy mnie pobili.

Now, you had a lot of power, and you got to beat people up -- you got a lot of prestige, a lot of respect.

Mieli władzę, mogli kogoś pobić, cieszyli się prestiżem, szacunkiem.

And if we now beat up and down ... we have the possibility to fly like a bird.

Wystarczy machać w górę i dół, by móc latać jak ptak.

They are raped, beaten up and sometimes killed with impunity.

Są bezkarnie gwałcone, bite, a czasami mordowane.

I was the guy beaten up bloody every week in the boys' room, until one teacher saved my life.

Cały czas krwawo obrywałem, każdego tygodnia w męskiej szatni, dopóty jedna z nauczycielek nie uratowała mi życia.

I've been beaten up more than 14 times in my life.

Zostałam pobita więcej niż 14 razy w życiu.

And what it involves, and I don't know if my hands are too beaten up to do it or not, but I'll do a little bit of it.

Nie jestem pewien czy dam to teraz radę wykonać, ale spróbuję chociaż trochę.

Everybody knows that the Los Angeles riots happened because four cops beat up a black man named Rodney King.

Wszyscy wiedzą, że do zamieszek w Los Angeles doszło, bo czterech gliniarzy pobiło czarnego mężczyznę, Rodney'a Kinga.

How could you show a beat up old dress?

Jak mógłbyś pokazać starą, wystrzępioną sukienkę?
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

bearing · bearings · bearish · bears · beast · beastie · beastly · beasts · beat · beat-matching · beat-up · Beata · beatable · beatch · Beate · beaten · beater · beatific · beatification · beatified · beating

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.