angielsko-polskie tłumaczenie słowa "beat"

EN beat angielskie tłumaczenie

volume_up
beat {rzecz.}
volume_up
beat {przym.}

EN beat
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. Dziennnikarstwo

1. ogólne

beat (też: tact, time, finesse)
beat (też: hoofbeat)

2. Dziennnikarstwo

beat
volume_up
dziedzina {f.} [dziennik.] (w dziennikarstwie)
(PL) Madam President, women are discriminated against in every area of life; they are beaten and raped.
Kobiety są dyskryminowane w każdej dziedzinie życia, są bite i gwałcone.
beat
volume_up
specjalizacja {f.} [dziennik.] (w dziennikarstwie)

Przykłady użycia - "beat" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto beat around the bush
Englishit is easy to find a stick to beat a dog
kto chce psa uderzyć, ten kij zawsze znajdzie
Englishto beat a dead horse
Englishto look dead beat
Englishto beat the air
Englishto beat sb up
Englishventricular premature beat
Englishsevere cardiac rhythm abnormalities, irregular heart beat (Torsades de Pointes)
ciężkie zaburzenia rytmu serca, nieregularne bicie serca („ torsades de pointes ”)
EnglishAnd so I thought, this is my chance to beat it back with my measuring stick.
Więc pomyślałam: to jest moja szansa, aby odeprzeć to moim kijkiem do mierzenia.
EnglishYou cannot beat it for attracting the best people and bringing them together.
Nie ma nic lepszego, żeby przyciągnąć najlepszych ludzi i zebrać ich razem.
EnglishThe rapporteur had to beat a retreat and contented herself with 20 recitals.
Sprawozdawczyni musiała dać sygnał do odwrotu i zadowolić się 20. motywami.
EnglishJohnny, you do not have to whip me into a racist frenzy to beat this man.
Johnny, nie musisz mnie doprowadzać do rasistowskiej gorączki, żebym go pobił.
EnglishCommon: rapid heart beat Not known: swelling of the hands, ankles or feet
Często: przyspieszenie pracy serca Nie znana: opuchlizna rąk, kostek lub stóp
EnglishPeople are tired of payin ' good money... to watch niggers beat up niggers.
Ludzie są zmęczeni płaceniem za... oglądanie murzynów, bijących murzynów.
EnglishWe shall not beat them by focusing on security issues belonging to the Cold War era.
Nie pokonamy ich bez skoncentrowania się na kwestiach bezpieczeństwa rodem z Zimnej Wojny.
EnglishThey beat preexisting Oriental empires like the Mughals and the Ottomans.
Zachód pokonał istniejące wcześniej imperia Wschodu, jak Wielkich Mogołów czy Ottomanów.
EnglishBut you're the only man to ever beat the current heavyweight champion.
Ale jesteś jedyną osobą, która może pobić aktualnego mistrza wagi ciężkiej.
EnglishAnd as you saw just about a month ago, Watson from IBM beat the two champions in Jeopardy.
I jak widzieliście około miesiąca temu, Watson z IBM pobił dwóch mistrzów w Va Banque.