Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "To be, or not to be, that is the question"

 

"To be, or not to be, that is the question" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 22

To be, or not to be, that is the question

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"To be, or not to be, that is the question" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "To be, or not to be, that is the question" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

It is not a question of reducing or weakening that model, quite the contrary in fact.

Nie jest to kwestia zredukowania czy osłabiania tego modelu - wręcz przeciwnie.

To unbundle or not to unbundle, that is not the question.

Rozdzielać, czy nie rozdzielać, to nie jest pytanie.

With regard to the specific question that you asked me, it is the responsibility of the Member States to decide whether or not they recognise another state.

Odpowiem teraz na pytanie szczegółowe: to państwa członkowskie decydują o uznaniu lub nieuznaniu innego państwa.

So here we have a question that lies outside the scope of the referendum, and that is the question of whether or not to hold a referendum.

Mamy więc tutaj do czynienia z kwestią niewchodzącą w zakres samego referendum, którą jest pytanie, czy przeprowadzać referendum, czy też go nie przeprowadzać.

That is the case with measures that attempt to save jobs even when the undertakings or the industrial sector in question are not viable.

Do takich przedsięwzięć należy walka o utrzymanie miejsc pracy nawet w przypadkach, gdy dane działania są niewykonalne lub też dana branża nie generuje zysków.

Another aspect that leads to heated debate in this House is the question of whether or not those who use the services of a trafficked individual should be penalised.

Inna sprawa powodująca ożywioną debatę na tej sali to pytanie, czy należy karać osoby korzystające z usług ofiar handlu ludźmi.

I do not want to get into the debate on whether that is good or bad here, but I am raising the following questions regarding European Union obligations under the WTO.

Nie chcę wdawać się w dyskusję na temat tego, czy jest to dobre czy złe, ale mam następujące pytania odnoszące się do zobowiązań Unii Europejskiej w ramach WTO.

From my own experience in raising issues with the Commission, I either get an answer that is evasive, or am simply told that the question is not within its competence.

Moje doświadczenie związane z zadawaniem Komisji pytań wygląda tak, że albo otrzymuję odpowiedź wymijającą, albo Komisja stwierdza, że pytanie nie dotyczy jej zakresu kompetencji.

I consider it a good compromise that whether or not revenues from an airport's commercial activities may be taken into account is left to the discretion of the Member State in question.

To, że decyzje w kwestii uwzględnienia przychodów z komercyjnej działalności danego portu lotniczego pozostawiono w gestii zainteresowanego państwa członkowskiego, uważam za dobry kompromis.

The Presidency is of the opinion that a boycott of the Games or other sporting events in the year of intercultural dialogue would not be an appropriate response to unresolved political questions.

Prezydencja uważa, że bojkot Igrzysk lub innych zawodów sportowych w roku dialogu międzykulturowego byłby niewłaściwą reakcją na nierozstrzygnięte problemy polityczne.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

BBL · BBQ · BBS · BC · BCC · BCD · BCE · BCG · bdls · BE · be-or-not-to-be-that-is-the-question · beach · beachcomber · beaches · beachfront · beachgoer · beacon · beacons · bead · bead-roll · beading

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.