angielsko-polskie tłumaczenie słowa "be had"

EN be had angielskie tłumaczenie

  1. ogólne
  2. Retoryka, Brytyjski angielski

2. Retoryka, Brytyjski angielski

Podobne tłumaczenia polskie dla słowa "be had"

to be czasownik
BE rzeczownik
to have czasownik

Przykłady użycia - "be had" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI had my heart in my mouth
EnglishI had my heart in my throat
EnglishIn Greece we had a civil war which lasted a full four years and left many dead.
W Grecji mieliśmy czteroletnią wojnę domową, podczas której zginęło wielu ludzi.
EnglishAnd the great gold vessels of the temple in Jerusalem had been taken to Babylon.
Wspaniałe złote naczynia ze świątyni w Jerozolimie zostały zabrane do Babilonu.
EnglishLabelling and traceability were really the minimum on which we had taken a stand.
Etykietowanie i identyfikowalność naprawdę stanowiły minimum, którego broniliśmy.
EnglishThat is not what I had on my sheet of paper, and I do apologise, Madam President.
W moich notatkach miałem co innego. Jeszcze raz przepraszam, pani przewodnicząca.
EnglishWe have had very positive contributions from both the Council and the Commission.
Usłyszeliśmy bardzo pozytywne wypowiedzi ze strony zarówno Rady, jak i Komisji.
EnglishI do not think that we would be having this debate if everything had gone well.
Nie wydaje mi się, byśmy toczyli teraz tę debatę, gdyby wszystko było w porządku.
EnglishThis is very sad because we had a chance to make a difference and we missed it.
To bardzo smutne, ponieważ mieliśmy szansę dokonać przełomu i ją przegapiliśmy.
EnglishBoth Greece and Ireland have had to turn to the European Union for assistance.
Zarówno Grecja, jak i Irlandia musiały zwrócić się o pomoc do Unii Europejskiej.
EnglishMadam President, in Ireland two years ago, in December 2008, we had a problem.
Pani Przewodnicząca! Dwa lata temu, w grudniu 2008 roku, był problem w Irlandii.
EnglishAnd the Defense Minister -- she had the tank corps and Air Force and so forth.
Jako minister obrony miała do dyspozycji oddziały pancerne, siły powietrzne itd.
EnglishNow, when the kid on the right doesn't get up, we know they've had a concussion.
Jeśli ten dzieciak po prawej się nie podnosi, wiemy, że doznał wstrząsu mózgu.
EnglishGene and Gail started studying Korean the moment they had gotten my first letter.
Gene i Gail rozpoczęli naukę koreańskiego, kiedy tylko dostali mój pierwszy list.
Englishif you suffer from kidney problems, including if you have had a kidney transplant.
jeśli pacjent choruje na choroby nerek, włącznie z przebytym przeszczepem nerki.
EnglishThe signal had been identified in the observed/ expected analysis (see above).
Sygnał zidentyfikowano w przeprowadzonej/ spodziewanej analizie (patrz powyżej).
EnglishI once had a professor in my student days who said: 'when in doubt, leave it out'.
Miałam na studiach profesora, który powtarzał: "Jeśli masz wątpliwości, pomiń”.
EnglishThen you had the aftershock of 6.6, which in itself was absolutely devastating.
Następnie były wstrząsy wtórne o sile 6,6 w skali Richtera, całkowicie druzgocące.
EnglishThis 32-year-old Romanian nurse had gone off to Italy in search of a better job.
Ta 32-letnia rumuńska pielęgniarka wyjechała do Włoch w poszukiwaniu lepszej pracy.
English(ES) Mr President, I had the same concern as that expressed by the rapporteur.
(ES) Panie przewodniczący! Żywię taką samą obawę, jak wyraził poseł sprawozdawca.