"be had" po polsku

EN

"be had" - polskie tłumaczenie

EN be had
volume_up

  1. ogólne
  2. Retoryka, Brytyjski angielski

2. Retoryka, Brytyjski angielski

be had

Podobne tłumaczenia polskie dla słowa "be had"

to be czasownik
BE rzeczownik
to have czasownik

Przykłady użycia - "be had" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd the great gold vessels of the temple in Jerusalem had been taken to Babylon.
Wspaniałe złote naczynia ze świątyni w Jerozolimie zostały zabrane do Babilonu.
EnglishIn Greece we had a civil war which lasted a full four years and left many dead.
W Grecji mieliśmy czteroletnią wojnę domową, podczas której zginęło wielu ludzi.
EnglishNow, when the kid on the right doesn't get up, we know they've had a concussion.
Jeśli ten dzieciak po prawej się nie podnosi, wiemy, że doznał wstrząsu mózgu.
EnglishWe have had very positive contributions from both the Council and the Commission.
Usłyszeliśmy bardzo pozytywne wypowiedzi ze strony zarówno Rady, jak i Komisji.
EnglishBoth Greece and Ireland have had to turn to the European Union for assistance.
Zarówno Grecja, jak i Irlandia musiały zwrócić się o pomoc do Unii Europejskiej.
EnglishMadam President, in Ireland two years ago, in December 2008, we had a problem.
Pani Przewodnicząca! Dwa lata temu, w grudniu 2008 roku, był problem w Irlandii.
EnglishLabelling and traceability were really the minimum on which we had taken a stand.
Etykietowanie i identyfikowalność naprawdę stanowiły minimum, którego broniliśmy.
Englishif you suffer from kidney problems, including if you have had a kidney transplant.
jeśli pacjent choruje na choroby nerek, włącznie z przebytym przeszczepem nerki.
EnglishAnd Shobal the father of Kiriath-jearim had sons: Haroeh, half of the Menuhoth.
Miał też synów Sobal, ojciec Karyjatyjarymczyków, który doglądał połowy Menuchoty.
EnglishMany also of them that had believed came, confessing, and declaring their deeds.
A wiele tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawając i oznajmując sprawy swoje.
EnglishWe had full-page advertisements, some 30 years, 25 years ago when this canal came.
Mieliśmy całostronicowe reklamy, jakieś 30, 25 lat temu, kiedy ten kanał powstał.
EnglishAnd the turning point was probably, in our terms, when we had the first computer.
I punktem zwrotnym, w naszym rozumieniu, było posiadanie pierwszego komputera.
English(ES) Mr President, I had the same concern as that expressed by the rapporteur.
(ES) Panie przewodniczący! Żywię taką samą obawę, jak wyraził poseł sprawozdawca.
EnglishGender had no clinically meaningful effect on the pharmacokinetics of laropiprant.
Płeć nie wpływała w sposób znaczący klinicznie na farmakokinetykę laropiprantu.
EnglishZidovudine had no effect on the pharmacokinetics of lamivudine (see section 5.2).
Zydowudyna nie wykazywała wpływu na farmakokinetykę lamiwudyny (patrz punkt 5. 2).
EnglishThen you had the aftershock of 6.6, which in itself was absolutely devastating.
Następnie były wstrząsy wtórne o sile 6,6 w skali Richtera, całkowicie druzgocące.
EnglishAll along, all fantasy books have always had maps, but these maps have been static.
Wszystkie książki fantasy mają i zawsze miały mapy, ale były to mapy statyczne.
EnglishAnd, lastly, under "Harmony," they had this 13th-century mandala from Tibet.
A na koniec, pod hasłem "Harmonia", przedstawiono XIII-wieczną mandalę z Tybetu.
EnglishIt is simple actually, and we should have had the courage to put it into words.
To w gruncie rzeczy proste, i powinniśmy mieć odwagę sformułowania tej myśli.
EnglishThis showed us that the word 'solidarity' still had meaning in European policies.
Pokazało nam to, że słowo "solidarność” wciąż ma znaczenie w polityce europejskiej.