angielsko-polskie tłumaczenie słowa "be full of"

EN be full of angielskie tłumaczenie

be full of {przysł.}
PL

EN be full of
play_circle_outline
{przysłówek}

be full of
It's full of history, and also full of underground bunkers and ruins from the war.
Pełno w nim historii, podziemnych bunkrów i pozostałości po wojnie.
The draft constitution is full of democratic shortcomings.
W projekcie konstytucji pełno jest uchybień wobec demokracji.
This text contains positive elements, but it is full of traps and spanners in the works.
Ten dokument obejmuje pozytywne elementy, ale pełno jest pułapek w tej pracy.

Podobne tłumaczenia polskie dla słowa "be full of"

to be czasownik
BE rzeczownik
full przymiotnik
to full czasownik
of przyimek
Polish

Przykłady użycia - "be full of" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishfull associative cache
Englishfull-height drive bay
Englishto be full of admiration
Englishto give full measure
Englishto give full measure
Englishto live life to the full
Englishto give full rein to sb
Englishto be full of beans
Englishfull picture of the situation
Englishfull of the joys of spring
EnglishIn Greece we had a civil war which lasted a full four years and left many dead.
W Grecji mieliśmy czteroletnią wojnę domową, podczas której zginęło wielu ludzi.
EnglishThe Commission can accept numerous amendments in full, in part or in principle.
Komisja może zaakceptować liczne poprawki w całości, w części lub co do zasady.
EnglishExtending the period of maternity leave to 20 weeks on full pay is a false friend.
Zwiększenie wymiaru urlopu macierzyńskiego do 20 tygodni jest pozornie korzystne.
EnglishIt will place basic infrastructure and important skills at the EU's full disposal.
Dadzą one do pełnej dyspozycji UE podstawową infrastrukturę i ważne umiejętności.
EnglishWe had full-page advertisements, some 30 years, 25 years ago when this canal came.
Mieliśmy całostronicowe reklamy, jakieś 30, 25 lat temu, kiedy ten kanał powstał.