angielsko-polskie tłumaczenie słowa "be brave"

EN be brave angielskie tłumaczenie

be brave {wykrz.}
PL

EN be brave
play_circle_outline
{wykrzyknik}

be brave
Today's Russia is not brave enough to face this horrific truth.
Dzisiejsza Rosja nie ma odwagi zmierzyć się z tą straszną prawdą.
Jenny has a brave and passionate heart.

Podobne tłumaczenia polskie dla słowa "be brave"

to be czasownik
BE rzeczownik
brave przymiotnik
to brave czasownik

Przykłady użycia - "be brave" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto put on a brave face
Englishto put on a brave face
Englishto put a brave face on things
Englishto put a brave face on things
Englishto put on a brave face on sth
Englishfortune favours the brave
Englishfortune favors the brave
English(PT) Madam President, difficult times require brave political decisions.
(PT) Pani Przewodnicząca! Trudne czasy wymagają odważnych decyzji politycznych.
EnglishMrs Macovei and Commissioner Füle have explained what this brave action entails.
Pani poseł Macovei i pan komisarz Füle wyjaśnili już, na czym to odważne działanie polega.
EnglishAll due respect to Mr Albertini, however, for taking a brave position.
Wyrażam jednak szacunek dla pana posła Albertiniego za tak odważne stanowisko.
EnglishThat is why I particularly welcome the brave example set by the dockworkers.
Oto dlaczego przyjmuję ze szczególną radością wiadomość o odważnym zachowaniu się dokerów.
EnglishMr President, several speakers are putting a brave face on things this afternoon.
Panie przewodniczący! Kilkoro przedmówców robiło dzisiejszego popołudnia dobrą minę do złej gry.
EnglishWe need a very brave policy regarding discards, to which a lot of you referred.
Potrzeba nam bardzo odważnej polityki w zakresie odrzutów, o których wspominało wielu z państwa.
EnglishSymptoms are often denied by the patient, particularly us men, because we are very brave.
Pacjenci często zaprzeczają objawom, szczególnie my - mężczyźni, ponieważ jesteśmy twardzi.
EnglishIt is in times of crisis that we can take brave measures for the future.
To właśnie podczas kryzysu możemy podjąć śmiałe kroki na przyszłość.
EnglishUnfortunately, we have no brave and visionary Commission President.
Niestety, brak nam odważnego i wizjonerskiego przewodniczącego Komisji.
EnglishWe have always known that you are brave men - now we can also say that you are prudent men.
Zawsze wiedzieliśmy, że jesteście dzielni - a teraz możemy dodać, że jesteście również roztropni.
EnglishThe declaration of independence was a brave act on Kosovo's part.
Deklaracja niepodległości była odważnym krokiem ze strony Kosowa.
EnglishToday it is gratifying that the situation is changing and the European Commission has taken brave initiatives.
Dziś to miło, że sytuacja się zmienia i Komisja Europejska podjęła odważne inicjatywy.