Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "banned"

 

"banned" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-35 z 70

banned {przymiotnik}

banned {przym.} (też: forbidden, prohibited)

zabroniony {przym. m.}

ban {rzeczownik}

ban {rzecz.} (też: prohibition, banning)

zakaz {m.}

ban {rzecz.} (też: bar, barrier, drawbar)

szlaban {m.}

ban {rzecz.} [komp.]

  ban {m.} [komp.] [slg.]

to ban {czasownik}

to ban [banned|banned] {czas.} (też: to forbid, to inhibit, to outlaw)

zakazać {czas. dk}

I banned (Simple past)

ja (m) zakazałem (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

ty (m) zakazałeś (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

on zakazał (Czas przeszły)

we banned (Simple past)

my (m) zakazaliśmy (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

wy (m) zakazaliście (Czas przeszły)

they banned (Simple past)

oni zakazali (Czas przeszły)

I banned (Simple past)

ja (f) zakazałam (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

ty (f) zakazałaś (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

ona zakazała (Czas przeszły)

we banned (Simple past)

my (f) zakazałyśmy (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

wy (f) zakazałyście (Czas przeszły)

they banned (Simple past)

one zakazały (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

ono zakazało (Czas przeszły)
zabronić {czas. dk}

I banned (Simple past)

ja (m) zabroniłem (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

ty (m) zabroniłeś (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

on zabronił (Czas przeszły)

we banned (Simple past)

my (m) zabroniliśmy (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

wy (m) zabroniliście (Czas przeszły)

they banned (Simple past)

oni zabronili (Czas przeszły)

I banned (Simple past)

ja (f) zabroniłam (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

ty (f) zabroniłaś (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

ona zabroniła (Czas przeszły)

we banned (Simple past)

my (f) zabroniłyśmy (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

wy (f) zabroniłyście (Czas przeszły)

they banned (Simple past)

one zabroniły (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

ono zabroniło (Czas przeszły)

to ban [banned|banned] {czas.} (też: to forbid, to forfend, to forefend)

I banned (Simple past)

ja (m) zakazywałem (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

ty (m) zakazywałeś (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

on zakazywał (Czas przeszły)

we banned (Simple past)

my (m) zakazywaliśmy (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

wy (m) zakazywaliście (Czas przeszły)

they banned (Simple past)

oni zakazywali (Czas przeszły)

I banned (Simple past)

ja (f) zakazywałam (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

ty (f) zakazywałaś (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

ona zakazywała (Czas przeszły)

we banned (Simple past)

my (f) zakazywałyśmy (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

wy (f) zakazywałyście (Czas przeszły)

they banned (Simple past)

one zakazywały (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

ono zakazywało (Czas przeszły)

banned (Past participle)

zakazywany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to ban [banned|banned] {czas.} (też: to forbid, to prohibit)

I banned (Simple past)

ja (m) zabraniałem (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

ty (m) zabraniałeś (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

on zabraniał (Czas przeszły)

we banned (Simple past)

my (m) zabranialiśmy (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

wy (m) zabranialiście (Czas przeszły)

they banned (Simple past)

oni zabraniali (Czas przeszły)

I banned (Simple past)

ja (f) zabraniałam (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

ty (f) zabraniałaś (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

ona zabraniała (Czas przeszły)

we banned (Simple past)

my (f) zabraniałyśmy (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

wy (f) zabraniałyście (Czas przeszły)

they banned (Simple past)

one zabraniały (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

ono zabraniało (Czas przeszły)

banned (Past participle)

zabraniany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to ban [banned|banned] {czas.} (też: to outlaw, to make illegal, to delegalize, to proscribe)

zdelegalizować {czas. dk}

I banned (Simple past)

ja (m) zdelegalizowałem (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

ty (m) zdelegalizowałeś (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

on zdelegalizował (Czas przeszły)

we banned (Simple past)

my (m) zdelegalizowaliśmy (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

wy (m) zdelegalizowaliście (Czas przeszły)

they banned (Simple past)

oni zdelegalizowali (Czas przeszły)

I banned (Simple past)

ja (f) zdelegalizowałam (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

ty (f) zdelegalizowałaś (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

ona zdelegalizowała (Czas przeszły)

we banned (Simple past)

my (f) zdelegalizowałyśmy (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

wy (f) zdelegalizowałyście (Czas przeszły)

they banned (Simple past)

one zdelegalizowały (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

ono zdelegalizowało (Czas przeszły)

to ban [banned|banned] {czas.} (też: to delegalize, to make illegal, to outlaw, to proscribe)

I banned (Simple past)

ja (m) delegalizowałem (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

ty (m) delegalizowałeś (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

on delegalizował (Czas przeszły)

we banned (Simple past)

my (m) delegalizowaliśmy (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

wy (m) delegalizowaliście (Czas przeszły)

they banned (Simple past)

oni delegalizowali (Czas przeszły)

I banned (Simple past)

ja (f) delegalizowałam (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

ty (f) delegalizowałaś (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

ona delegalizowała (Czas przeszły)

we banned (Simple past)

my (f) delegalizowałyśmy (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

wy (f) delegalizowałyście (Czas przeszły)

they banned (Simple past)

one delegalizowały (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

ono delegalizowało (Czas przeszły)

banned (Past participle)

delegalizowany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to ban [banned|banned] {czas.} [komp.]

  banować {czas. ndk} [komp.] [slg.]

to ban [banned|banned] {czas.} [komp.]

blokować [blokuję|blokował] {czas. dk} [komp.]

I banned (Simple past)

ja (m) blokowałem (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

ty (m) blokowałeś (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

on blokował (Czas przeszły)

we banned (Simple past)

my (m) blokowaliśmy (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

wy (m) blokowaliście (Czas przeszły)

they banned (Simple past)

oni blokowali (Czas przeszły)

I banned (Simple past)

ja (f) blokowałam (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

ty (f) blokowałaś (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

ona blokowała (Czas przeszły)

we banned (Simple past)

my (f) blokowałyśmy (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

wy (f) blokowałyście (Czas przeszły)

they banned (Simple past)

one blokowały (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

ono blokowało (Czas przeszły)

banned (Past participle)

blokowany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "banned":

Synonimy (angielski) dla "ban":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "banned" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Not one ingredient is found on any known government's banned substance watch list.

Nie znajdziesz żadnego ze składników na jakiejkolwiek liście produktów zakazanych.

You cannot teach children in schools that have no paper because it is banned.

Nie można uczyć dzieci w szkołach, gdzie nie ma papieru, gdyż jest zakazany.

The export of radioactive waste to third countries must be banned.

Eksport odpadów promieniotwórczych do państw trzecich musi być zakazany.

Last week, the mayor of Diyarbakir, Osman Baydemir, was banned from leaving the country.

W ubiegłym tygodniu burmistrzowi Diyarbakiru, Osmanowi Baydemirowi, zabroniono wyjazdu z kraju.

He has been banned from participating in the forthcoming elections.

Uniemożliwiono mu wystartowanie w zbliżających się wyborach.

Lead per se is simply not banned under the Toys Directive!

Po prostu sama dyrektywa w sprawie zabawek nie zawiera precyzyjnego zakazu stosowania ołowiu!

The word 'jasmine' has been banned from the Chinese Internet recently.

W chińskim Internecie niedawno zablokowano słowo "jaśmin”.

You're not allowed to write about anything that has to do with video games -- these topics are banned.

Nie sugeruję, że powinniśmy pozwalać na bronie i noże w szkołach.

In 1850, slavery was officially banned throughout Europe.

W roku 1850 w całej Europie oficjalnie zniesiono niewolnictwo.

A European Parliament delegation was even banned from entering.

Odmówiono też wstępu Delegacji Parlamentu Europejskiego.

We have an EU citizen being banned from travelling to another country.

Oto obywatel UE nie ma prawa podróżować do innego kraju.

After all, we are talking about substances that are banned in the European Union or severely restricted.

Mówimy przecież tutaj o substancjach zakazanych w Unii Europejskiej lub objętych ścisłymi ograniczeniami.

It was therefore questionable if they should have remained on the EU banned terrorist list.

Dlatego też kwestią sporną jest, czy nadal powinni pozostawać na unijnej liście organizacji terrorystycznych.

Recently a Socialist colleague of my own was banned from China.

Niedawno z Chin wydalono mojego kolegę socjalistę.

The publication of this rag has been temporarily banned, but the damage has been done, as has already been said.

Czasowo zabroniono wydawania tego brukowca, ale - jak wspomniano - co się stało, to się nie odstanie.

The export of metallic mercury should be banned.

Wywóz rtęci metalicznej powinien być zakazany.

(NL) I should like to say to Mr Swoboda that a political party has in fact already been banned in Europe.

(NL) Chciałbym powiedzieć panu posłowi Swobodzie, że także w Europie miała już miejsce delegalizacja partii politycznej.

The fact that 14 parties are banned from participating in the elections that are taking place is also cause for concern.

Powodem do niepokoju jest również to, że 14 partii wykluczono z udziału w wyborach.

In others, headscarves are being banned.

W innych – chust noszonych na głowie.

This is why we also believe that demonstrably carcinogenic substances must be banned.

Z tego względu również wierzymy, że konieczne jest wprowadzenie zakazu wobec substancji o widocznym działaniu rakotwórczym.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

bankers · bankfull · banking · banknote · banknotes · bankroll · bankrupt · bankruptcy · banks · banksman · banned · banner · banning · bannister · banquet · banqueting · bans · banshee · bansuri · bantam · bantamweight

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.