Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "banned"

 

"banned" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-29 z 185

banned {przymiotnik}

banned {przym.} (też: forbidden, prohibited)

zabroniony {przym. m.}

ban {rzeczownik}

ban {rzecz.} (też: prohibition, banning)

zakaz {m.}

to ban {czasownik}

to ban [banned|banned] {czas.} (też: to forbid, to inhibit, to outlaw, to infect)

zakazać {czas.}

I banned (Simple past)

ja (m) zakazałem (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

ty (m) zakazałeś (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

on zakazał (Czas przeszły)

we banned (Simple past)

my (m) zakazaliśmy (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

wy (m) zakazaliście (Czas przeszły)

they banned (Simple past)

oni zakazali (Czas przeszły)

I banned (Simple past)

ja (f) zakazałam (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

ty (f) zakazałaś (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

ona zakazała (Czas przeszły)

we banned (Simple past)

my (f) zakazałyśmy (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

wy (f) zakazałyście (Czas przeszły)

they banned (Simple past)

one zakazały (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

ono zakazało (Czas przeszły)

to ban [banned|banned] {czas.} (też: to forbid)

zabronić {czas.}

I banned (Simple past)

ja (m) zabroniłem (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

ty (m) zabroniłeś (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

on zabronił (Czas przeszły)

we banned (Simple past)

my (m) zabroniliśmy (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

wy (m) zabroniliście (Czas przeszły)

they banned (Simple past)

oni zabronili (Czas przeszły)

I banned (Simple past)

ja (f) zabroniłam (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

ty (f) zabroniłaś (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

ona zabroniła (Czas przeszły)

we banned (Simple past)

my (f) zabroniłyśmy (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

wy (f) zabroniłyście (Czas przeszły)

they banned (Simple past)

one zabroniły (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

ono zabroniło (Czas przeszły)

to ban [banned|banned] {czas.} (też: to forbid, to forfend, to forefend)

I banned (Simple past)

ja (m) zakazywałem (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

ty (m) zakazywałeś (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

on zakazywał (Czas przeszły)

we banned (Simple past)

my (m) zakazywaliśmy (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

wy (m) zakazywaliście (Czas przeszły)

they banned (Simple past)

oni zakazywali (Czas przeszły)

I banned (Simple past)

ja (f) zakazywałam (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

ty (f) zakazywałaś (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

ona zakazywała (Czas przeszły)

we banned (Simple past)

my (f) zakazywałyśmy (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

wy (f) zakazywałyście (Czas przeszły)

they banned (Simple past)

one zakazywały (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

ono zakazywało (Czas przeszły)

banned (Past participle)

zakazywany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to ban [banned|banned] {czas.} (też: to forbid, to prohibit)

I banned (Simple past)

ja (m) zabraniałem (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

ty (m) zabraniałeś (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

on zabraniał (Czas przeszły)

we banned (Simple past)

my (m) zabranialiśmy (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

wy (m) zabranialiście (Czas przeszły)

they banned (Simple past)

oni zabraniali (Czas przeszły)

I banned (Simple past)

ja (f) zabraniałam (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

ty (f) zabraniałaś (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

ona zabraniała (Czas przeszły)

we banned (Simple past)

my (f) zabraniałyśmy (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

wy (f) zabraniałyście (Czas przeszły)

they banned (Simple past)

one zabraniały (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

ono zabraniało (Czas przeszły)

banned (Past participle)

zabraniany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to ban [banned|banned] {czas.} (też: to outlaw, to make illegal, to delegalize, to proscribe)

I banned (Simple past)

ja (m) zdelegalizowałem (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

ty (m) zdelegalizowałeś (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

on zdelegalizował (Czas przeszły)

we banned (Simple past)

my (m) zdelegalizowaliśmy (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

wy (m) zdelegalizowaliście (Czas przeszły)

they banned (Simple past)

oni zdelegalizowali (Czas przeszły)

I banned (Simple past)

ja (f) zdelegalizowałam (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

ty (f) zdelegalizowałaś (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

ona zdelegalizowała (Czas przeszły)

we banned (Simple past)

my (f) zdelegalizowałyśmy (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

wy (f) zdelegalizowałyście (Czas przeszły)

they banned (Simple past)

one zdelegalizowały (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

ono zdelegalizowało (Czas przeszły)

to ban [banned|banned] {czas.} (też: to delegalize, to make illegal, to outlaw, to proscribe)

I banned (Simple past)

ja (m) delegalizowałem (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

ty (m) delegalizowałeś (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

on delegalizował (Czas przeszły)

we banned (Simple past)

my (m) delegalizowaliśmy (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

wy (m) delegalizowaliście (Czas przeszły)

they banned (Simple past)

oni delegalizowali (Czas przeszły)

I banned (Simple past)

ja (f) delegalizowałam (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

ty (f) delegalizowałaś (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

ona delegalizowała (Czas przeszły)

we banned (Simple past)

my (f) delegalizowałyśmy (Czas przeszły)

you banned (Simple past)

wy (f) delegalizowałyście (Czas przeszły)

they banned (Simple past)

one delegalizowały (Czas przeszły)

he/she/it banned (Simple past)

ono delegalizowało (Czas przeszły)

banned (Past participle)

delegalizowany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "banned":

Synonimy (angielski) dla "ban":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "banned" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Not one ingredient is found on any known government's banned substance watch list.

Nie znajdziesz żadnego ze składników na jakiejkolwiek liście produktów zakazanych.

You cannot teach children in schools that have no paper because it is banned.

Nie można uczyć dzieci w szkołach, gdzie nie ma papieru, gdyż jest zakazany.

Now, however, the socialist Mayor of Brussels has banned this demonstration outright.

Jednakże socjalistyczny burmistrz Brukseli zakazał organizowania takiej demonstracji.

You cannot rebuild homes and offices without cement and glass, which are banned.

Nie można odbudowywać domów i biur bez cementu i szkła, które są zakazane.

A couple of years ago, Broward County, Florida, banned running at recess.

Parę lat temu, w hrabstwie Broward na Florydzie zabroniono biegania podczas przerw.

I lived for 40 years in an area of Europe where advertising was banned.

Mieszkałem przez 40 lat w regionie Europy, w którym działania reklamowe były zakazane.

Calling for one product to be banned will not solve the problem of irresponsible drinking.

Domaganie się zakazania jednego produktu nie rozwiąże problemu nieodpowiedzialnego picia.

We have banned gill nets below 200 metres to protect deepwater sharks.

Aby ochronić rekiny głębinowe zakazaliśmy stosowania sieci skrzelowej poniżej 200 metrów.

Will the critics stand up and say, 'We were wrong to insist that CMRs be banned'?

Czy krytycy wstaną i powiedzą: "Myliliśmy się nalegając, aby substancje CMR były zakazane”?

The only political option that did not condemn them has been banned.

Jedyne ugrupowanie polityczne, które ich nie potępiało, zostało zdelegalizowane.

Would not some existing products also be banned under such an edict?

Czy na podstawie takiego przepisu zakazano by niektórych już istniejących produktów?

From 1 January 2012, the production of eggs in battery cages is banned.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. zakazana będzie produkcja jajek w klatkach w systemie bateryjnym.

The Romanian Greek Catholic Church was banned during the Communist era.

Rumuński Kościół Prawosławny w czasach komunizmu był objęty zakazem.

Portugal had banned companies from providing games of chance on the Internet.

Portugalia zakazała firmom organizowania gier losowych w Internecie.

When Finland finally also banned smoking in restaurants and bars there was an outcry.

Gdy Finlandia w końcu także zakazała palenia w restauracjach i barach, wywolało to oburzenie.

Moreover, a political party without any violent connections has been banned in Belgium.

Co więcej, w Belgii zakazana została partia polityczna niemająca żadnych związków z przemocą.

In my country, a church advert reciting scripture has been banned.

W moim własnym kraju zakazano reklamy religijnej zawierającej cytat z Pisma Świętego.

The export of radioactive waste to third countries must be banned.

Eksport odpadów promieniotwórczych do państw trzecich musi być zakazany.

Last week, the mayor of Diyarbakir, Osman Baydemir, was banned from leaving the country.

W ubiegłym tygodniu burmistrzowi Diyarbakiru, Osmanowi Baydemirowi, zabroniono wyjazdu z kraju.

Belgium has banned DU munitions, and for that we congratulate it.

Belgia zakazała amunicji DU, czego jej gratulujemy. Komitet ONZ ds.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

banker · bankers · banking · banknote · banknotes · bankroll · bankrupt · bankruptcy · banks · banksman · banned · banner · banning · bannister · banquet · banqueting · bans · banshee · bansuri · bantam · bantamweight

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.