angielsko-polskie tłumaczenie słowa "banned"

EN banned angielskie tłumaczenie

banned {przym.}
to ban {czas.}
ban {rzecz.}

EN banned
play_circle_outline
{przymiotnik}

banned (też: forbidden, prohibited)

Przykłady użycia - "banned" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNot one ingredient is found on any known government's banned substance watch list.
Nie znajdziesz żadnego ze składników na jakiejkolwiek liście produktów zakazanych.
EnglishYou cannot teach children in schools that have no paper because it is banned.
Nie można uczyć dzieci w szkołach, gdzie nie ma papieru, gdyż jest zakazany.
EnglishThe export of radioactive waste to third countries must be banned.
Eksport odpadów promieniotwórczych do państw trzecich musi być zakazany.
EnglishLast week, the mayor of Diyarbakir, Osman Baydemir, was banned from leaving the country.
W ubiegłym tygodniu burmistrzowi Diyarbakiru, Osmanowi Baydemirowi, zabroniono wyjazdu z kraju.
EnglishThe word 'jasmine' has been banned from the Chinese Internet recently.
W chińskim Internecie niedawno zablokowano słowo "jaśmin”.
EnglishHe has been banned from participating in the forthcoming elections.
Uniemożliwiono mu wystartowanie w zbliżających się wyborach.
EnglishWe have an EU citizen being banned from travelling to another country.
Oto obywatel UE nie ma prawa podróżować do innego kraju.
EnglishLead per se is simply not banned under the Toys Directive!
Po prostu sama dyrektywa w sprawie zabawek nie zawiera precyzyjnego zakazu stosowania ołowiu!
EnglishYou're not allowed to write about anything that has to do with video games -- these topics are banned.
Nie sugeruję, że powinniśmy pozwalać na bronie i noże w szkołach.
EnglishIt was therefore questionable if they should have remained on the EU banned terrorist list.
Dlatego też kwestią sporną jest, czy nadal powinni pozostawać na unijnej liście organizacji terrorystycznych.
EnglishA European Parliament delegation was even banned from entering.
Odmówiono też wstępu Delegacji Parlamentu Europejskiego.
EnglishIn 1850, slavery was officially banned throughout Europe.
W roku 1850 w całej Europie oficjalnie zniesiono niewolnictwo.
EnglishThe fact that 14 parties are banned from participating in the elections that are taking place is also cause for concern.
Powodem do niepokoju jest również to, że 14 partii wykluczono z udziału w wyborach.
EnglishRecently a Socialist colleague of my own was banned from China.
Niedawno z Chin wydalono mojego kolegę socjalistę.
EnglishThis is why we also believe that demonstrably carcinogenic substances must be banned.
Z tego względu również wierzymy, że konieczne jest wprowadzenie zakazu wobec substancji o widocznym działaniu rakotwórczym.
EnglishAfter all, we are talking about substances that are banned in the European Union or severely restricted.
Mówimy przecież tutaj o substancjach zakazanych w Unii Europejskiej lub objętych ścisłymi ograniczeniami.
EnglishThe publication of this rag has been temporarily banned, but the damage has been done, as has already been said.
Czasowo zabroniono wydawania tego brukowca, ale - jak wspomniano - co się stało, to się nie odstanie.
EnglishI believe that we must ensure that battery farming is completely banned by 1 January 2012.
Uważam, że musimy zagwarantować, żeby chów w klatkach w systemie bateryjnym został całkowicie zakazany od dnia 1 stycznia 2012 r.
EnglishThe EU maintains a list of airlines banned from operating in the EU and using EU airports.
UE publikuje ponadto czarną listę linii lotniczych, którym nie wolno działać na jej terenie ani korzystać z europejskich lotnisk.
English(NL) I should like to say to Mr Swoboda that a political party has in fact already been banned in Europe.
(NL) Chciałbym powiedzieć panu posłowi Swobodzie, że także w Europie miała już miejsce delegalizacja partii politycznej.