Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "bait"

 

"bait" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-33 z 33

bait {rzeczownik}

bait {rzecz.} [Bryt.] [slg.] (też: madness, frenzy, binge, bate)

szał {m.}

bait {rzecz.} (też: lure, decoy, honeypot)

przynęta {f.}

It is recommended to wear rubber gloves when handling the bait.

Przy kontakcie z przynętą zaleca się zakładanie gumowych rękawic.

Live bait will be taken into consideration in the quotas, making it possible to check the quantities fished in the fairest way.

Żywa przynęta będzie brana pod uwagę w kwotach połowowych, co umożliwi jak najrzetelniejszą weryfikację poławianych ilości.

And what you're seeing here is a bait box with a bunch of -- like the cockroaches of the ocean -- there are isopods all over it.

To, co możecie zobaczyć tutaj, to nasza przynęta z garścią równonogów na całej jej powierzchni, które przypominają karaluchy w oceanie.

Appetent matrix (bait):

Macierz smakowa (przynęta):

When distributed in the wild, the SAG2 rabies vaccine bait was readily taken by free ranging foxes and raccoon dogs.

Po rozprowadzeniu w naturalnym środowisku przynęta ze szczepionką przeciw wściekliźnie SAG2 była często zjadana przez wolnożyjące lisy i jenoty.

bait {rzecz.} (też: rest, pasture)

popas {m.} [starom.]

to bait {czasownik}

to bait [baited|baited] (tease) {czas.} (też: to tease, to irritate, to vex, to roil)

to bait [baited|baited] (set dogs on) {czas.}

poszczuć psy na {czas. dk}

to bait [baited|baited] (set dogs on) {czas.}

szczuć psy na {czas. ndk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "bait":

 

Podobne tłumaczenia

"bait" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "bait" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

13 baits per square km over the areas where fox / raccoon dog density indexes were equal or

13 przynęt na km kwadratowy terenu, na którym gęstość populacji lisów/ jenotów jest równa lub

20 baits per square km over the areas where fox / raccoon dog density indexes were more than 3

20 przynęt na km kwadratowy terenu, na którym gęstość populacji lisów/ jenotów jest większa

20 baits per square km over the areas where fox / raccoon dog density indexes were more than 3

20 przynęt na km kwadratowy terenu, na którym gęstość populacji lisa/ jenota jest większa niż 3

13 baits per square km over the areas where fox / raccoon dog density indexes were equal or less

13 przynęt na km kwadratowy terenu, na którym gęstość populacji lisa/ jenota jest równa lub

And so the industry has spent over 100 million dollars specifically on bait stations to prevent termites from eating your house.

Przemysł wydał ponad 100 milionów dolarów żeby twojego domu nie zjadły termity.

Box containing 200 vaccinal baits

mniej niż 8 log 10 CCID50/ dawkę

The number of baits distributed depends on the number of foxes or raccoon dogs and varies between 13 and 20 per square kilometre.

Liczba rozprowadzonych przynęt zależy od liczby lisów lub jenotów i waha się od 13 do 20 na kilometr kwadratowy.

PVC/ aluminium sachets embedded in a bait matrix

przynęcie pakowanej w saszetkę

And Rick Astley's kind of rebirth these past two years ... Rickroll was this bait and switch, really simple, classic bait and switch.

Powstało całe blogowe imperium poświęcone takim obrazkom. ~~~ Odrodzenie Ricka Astleya w ciągu ostatnich dwóch lat.

Now the governments are again offering us the usual poisoned bait: let us sort out our public accounts and then we will see who is left alive.

Teraz rządy oferują nam ponownie swą zwykłą śpiewkę: załatwmy nasze rachunki publiczne i zobaczmy, kto przeżyje.

Foxes The distribution of almost four million baits of the product during the field trials over four years have been followed by an intensive surveillance of the vaccination areas.

Lisy W trakcie badania terenowego trwającego ponad cztery lata rozprowadzono blisko cztery miliony przynęt, a następnie intensywnie nadzorowano obszar szczepień.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Baikal · bail · bailer · bailey · bailiff · bailiffs · bailiwick · bailment · bailout · bairn · bait · baize · bake-off · baked · Bakelite · baker · baker's · bakery · bakeshop · baking · baklava

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.