Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "baffle"

 

"baffle" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-25 z 25

baffle {rzeczownik}

baffle {rzecz.} (też: partition, compartment, bulkhead, stall)

przegroda {f.}

baffle {rzecz.}

deflektor {m.}

baffle {rzecz.}

baffle {rzecz.}

odgroda {f.}

to baffle {czasownik}

to baffle [baffled|baffled] {czas.} (też: to zap, to amaze, to astonish)

zaskoczyć {czas. dk}

to baffle [baffled|baffled] {czas.} (też: to balk, to confound, to baulk)

udaremnić {czas. dk}

to baffle [baffled|baffled] {czas.} (też: to confuse, to confound)

zbijać z tropu {czas. ndk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "baffle":

© Princeton Universityregulate · perplex · vex · stick · get · puzzle · mystify · beat · pose · bewilder · thwart · queer · spoil · scotch · foil · cross · frustrate · bilk · baffle board

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "baffle" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

(DE) Mr President, it baffles me how the Council can simply leave without batting an eyelid.

(DE) Panie przewodniczący! Jestem skonsternowany ostentacyjnym sposobem, w jaki Rada opuściła salę.

It is baffling therefore to hear that fresh regulation is bad because it would stifle financial innovation.

Dlatego zaskakują stwierdzenia, że nowa regulacja jest zła, ponieważ zdusi innowacyjność finansową.

To obtain the optimal droplet size for the administration of Ventavis the green baffle plate should be used.

Aby uzyskać optymalny rozmiar cząstek leku Ventavis, należy posłużyć się zielonym deflektorem.

Here you see the various acoustic baffles as well as the flying mechanisms and catwalks over the auditorium.

Tu są płyty rezonansowe, mechanizmy nadscenia i pomosty nad widownią.

However, I wish to stress that I am baffled by the insistence on the 'final disposal' of nuclear waste.

Pragnę jednak zaznaczyć, że zdumiewa mnie nacisk położony na "ostateczne składowanie” odpadów promieniotwórczych.

Every request to mobilise this fund, however, leaves me even more baffled as to its fairness and effectiveness.

Każdy wniosek o uruchomienie tego funduszu wprawia mnie jednak w coraz większe zakłopotanie, jeśli chodzi o jego sprawiedliwość i skuteczność.

I feel that the concerns of Cyprus and Spain are legitimate, but I am baffled by the apprehensions raised by the Romanian and Slovakian political elites.

Uważam, że obawy Cypru i Hiszpanii są uzasadnione, ale jestem zdumiony obawami wyrażanymi przez rumuńskie i słowackie elity polityczne.

They have received nothing, and instead of thanking these people for their self-sacrifice, the Hungarian Government made the baffling decision to disband the Hungarian Guard.

Nie otrzymali niczego, a zamiast podziękowań za ich poświęcenie rząd Węgier podjął zaskakującą decyzję o delegalizacji Węgierskiej Straży.

Dialog kept on going, with mental maps of words, and pretty soon it was becoming obvious that instead of being dazzled with brilliance, I was seriously being baffled with bullshit.

Rozmowa dalej trwała, z mind mapami słów i bardzo szybko zaczynało stawać się jasne, że zamiast być olśniony błyskotliwością, zostałem serio zaskoczony głupim gadaniem.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

badge · badger · badinage · badlands · badly · badminton · badmouthing · badness · bae · baffies · baffle · baffled · bafflement · baffles · baffling · bafflingly · bag · bagatelle · bagel · bagels · bagful

Więcej tłumaczeń w słowniku rosyjsko-polskim.