Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to backtrack"

 

"to backtrack" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-17 z 17

to backtrack {czasownik}

to backtrack (reverse opinion) {czas.} [przen.] (też: to back away)

wycofać się {czas. zwr. dk}

to backtrack on sth

wycofać się z czegoś

to backtrack from

wycofać się z czegoś

Firstly, to ensure there is no backtracking on political prisoners and politically motivated criminal prosecution.

Po pierwsze, że zapewni, by nie doszło do wycofania się z decyzji o więźniach politycznych i karnych sprawach sądowych o motywach politycznych.

Fortunately, they have backtracked and have now indicated that the Commission's proposal can count on their full support.

Na szczęście grupy te wycofały się ze swego wcześniejszego stanowiska i teraz zasygnalizowały, że wniosek Komisji może liczyć na ich pełne poparcie.

to backtrack (retrace one's steps) {czas.} (też: to back away, to back up, to back off, to fall back)

to backtrack (reverse opinion) {czas.} [przen.] (też: to back away, to fall back)

wycofywać się {czas. zwr. ndk}

to backtrack (retrace one's steps) {czas.} (też: to back away, to back up, to back off)

cofnąć się {czas. zwr. dk}

But I'll have to backtrack a little first.

Muszę jednak cofnąć się nieco w czasie.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "backtrack":

 

Podobne tłumaczenia

"to backtrack" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to backtrack" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I have told Mrs Harms that we must not backtrack on these goals.

Powiedziałem, panie pośle Harms, że nie możemy się wycofać z tych założeń.

This means that today Parliament has backtracked somewhat.

Oznacza to, że Parlament zrobił dziś znaczny krok wstecz.

I would just like to remind you that you have backtracked and we have not - we are defending your position.

Chciałabym tylko przypomnieć, że Komisja się wycofała, a my nie - wciąż bronimy tego stanowiska.

I do not think we can backtrack on this.

Nie sądzę, żebyśmy mogli się z niej wycofać.

They would do well to backtrack.

Lepiej byłoby, gdyby został on wycofany.

Faced with the visible disaster caused by this path, instead of backtracking, the European Union continues to give signals that it wishes to blindly forge on ahead.

Stojąc w obliczu widocznej katastrofy, do jakiej prowadzi ta scieżka, Unia Europejska, zamiast ją porzucić, nadal wysyła sygnały, że chce nią dalej ślepo brnąć.

Back in Brussels and Strasbourg, I see that, unfortunately - and this is no surprise - the right is backtracking and even opposing any reference to this declaration.

Jednak po powrocie do Brukseli oraz Strasburga zauważam, że niestety - co nie jest niespodzianką - prawica wycofuje się, a nawet sprzeciwia odniesieniom do tej deklaracji.

Some Members have said that not enough substances were listed, that Parliament had backtracked in relation to the first reading.

Niektórzy posłowie mówili o tym, że proponowana lista nie zawiera wystarczającej ilości substancji, że jest to krok w tył ze strony Parlamentu w porównaniu z pierwszym czytaniem.

One of the remarks that have been made by several members is about the fact that a lot of Member States are in fact backtracking on their Official Development Assistance (ODA) engagements.

Jedna z uwag, zgłoszonych przez kilku posłów, dotyczyła faktu, że wiele państw członkowskich w rzeczywistości wycofuje się ze swoich zobowiązań w zakresie oficjalnej pomocy rozwojowej.

However, the workers' struggle that is continuing and intensifying across Europe demonstrates that this backtracking of civilisation is not inevitable, and that another way is possible and necessary.

Jednakże walka robotników, która trwa i nasila się w całej Europie, pokazuje, że to wycofywanie się cywilizacji nie jest nieuniknione i że możliwa i konieczna jest inna droga.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.