angielsko-polskie tłumaczenie słowa "baby"

EN baby angielskie tłumaczenie

baby {rzecz.}
baby {przym.}
to baby {czas.}

PLbaba polskie tłumaczenie

baba {f.}

EN baby
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. Zoologia
  3. potoczny
  4. przenośny

1. ogólne

baby (też: babe, infant)
Thankfully, baby was out -- mother and child survived.
Dzięki Bogu, niemowle było już wyciągnięte - matka i dziecko przeżyły.
They held that baby in front of their face, cajoling it, reprimanding it, educating it with words.
Trzymały w ramionach niemowlę, namawiały, upominały, uczyły za pomocą słów.
The first dose is given when the baby is older than six weeks.
Pierwszą dawkę podaje się, gdy niemowlę przekroczy wiek sześciu tygodni.
baby (też: shawty, shortie, shorty)
Now imagine if you gave birth to a little baby, and you had to feed this thing.
Wyobraźcie sobie, urodzic małe dziecko, a potem tą... rzecz wykarmić.
When Homer Simpson needs to imagine the most remote possible moment of not just the clock, but the whole freaking calendar, he comes up with 0400 on the birthday of the Baby Jesus.
Kiedy Homer Simpson potrzebuje wyobrazić sobie najbardziej odległy moment nie tylko na zegarze, ale w całym cholernym kalendarzu, wychodzi mu godzina czwarta w dniu narodzin dzieciątka Jezus.
baby
volume_up
niemowlak {m.} [pot.]
And even blind babies smile to the sound of the human voice.
Nawet niewidome niemowlaki uśmiechają się słysząc ludzki głos.
Ken said to me that it was true that Parliament did not have a lot of teeth, but, if you asked any mother of a young baby, you would know that you can make a big impression with your gums.
Ken stwierdził, że to prawda, Parlament nie ma zbyt pokaźnego uzębienia, lecz gdyby zapytać matki niemowlaka, odpowie, że i samymi dziąsłami można odcisnąć pokaźny ślad.
baby
volume_up
dzidziuś {m.} [zdr.]
baby (też: child, infant, wean, youngster)
And she looked into her baby's eyes and she said, "Of course I love my baby.
Popatrzyła mu w oczy i powiedziała: "Oczywiście, że kocham swoje dziecko.
your baby may be given anticoagulants (medicine preventing blood clotting).
chore dziecko może otrzymywać leki przeciwzakrzepowe (leki zapobiegające krzepnięciu
Your baby 's doctor will examine your baby closely for all side effects.
Lekarz będzie dokładnie badał dziecko, czy nie występują u niego objawy niepożądane.
baby
Or a woman, I picked up her baby, really cute baby, I said "Your baby is so cute."
Albo kobieta, podniosłam jej dziecko, zresztą bardzo słodkie, powiedziałam: "Twoja dzidzia jest przesłodka."

2. Zoologia

baby
volume_up
maluch {m.} [zool.] [pot.]

3. potoczny

baby (też: kid, child)
volume_up
dzieciuch {m.} [pej.]

4. przenośny

baby
volume_up
kochanie {n.} [zdr.] (o osobie)
And that makes it too hard for us, baby.
I tutaj robi się to dla nas zbyt trudne, kochanie.
Don't stop asking questions, baby.
Mama's got some software for you, baby.

Przykłady użycia - "baby" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishbaby AT case
Englishbaby AT motherboard
EnglishWe were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Cieszymy się z wieści o narodzinach waszego synka/waszej córeczki. Gratulujemy!
EnglishIf you are pregnant or nursing a baby, taking Neoclarityn syrup is not recommended.
Nie zaleca się stosowania leku Neoclarityn w czasie ciąży lub karmienia piersią.
EnglishIf you are pregnant or nursing a baby, taking Neoclarityn is not recommended.
Nie zaleca się stosowania leku Neoclarityn w czasie ciąży lub karmienia piersią.
EnglishI photographed her before and after the birth of her beautiful baby girl, Issa.
Robiłam jej zdjęcia zarówno przed jak i po narodzinach jej ślicznej córeczki, Issy.
EnglishIf you are pregnant or nursing a baby taking Neoclarityn is not recommended.
Nie zaleca się stosowania leku Neoclarityn w czasie ciąży lub karmienia piersią.
EnglishAnd today he is a healthy baby, who, if you read his blog -- it's Snowdeal.org,
Dzisiaj chłopiec jest zdrowy. ~~~ Jeśli czytacie jego bloga... Snowdeal.org,
EnglishBreast-feeding You are recommended NOT to breast-feed your baby while taking Trizivir.
Karmienie piersią NIE NALEŻY karmić piersią podczas przyjmowania leku Trizivir.
EnglishIf you are pregnant or nursing a baby, taking Azomyr syrup is not recommended.
Nie zaleca się stosowania leku Azomyr w czasie ciąży lub karmienia piersią.
EnglishIf you are pregnant or nursing a baby, taking Aerius syrup is not recommended.
Nie zaleca się stosowania leku Aerius w czasie ciąży lub karmienia piersią.
EnglishA small amount of baby oil may also be used to remove any excess residue.
Powinno to ułatwi usuni cie resztek pozostaj cych na skórze po usuni ciu plastra.
EnglishAnd yet, she was feeding three little baby Tasmanian devils in her pouch.
Ale mimo tego, dalej karmiła swoje trzy małe tasmańskie diabły w swojej tobie.
EnglishNow since we started Terrafugia about 6 years ago, we've had a lot of those baby steps.
Odkąd założyliśmy Terrafugia około 6 lat temu, wykonaliśmy wiele tych małych kroków.
EnglishIf you are pregnant or nursing a baby, taking Neoclarityn oral solution is not recommended.
Nie zaleca się stosowania leku Neoclarityn w czasie ciąży lub karmienia piersią.
EnglishIf you are pregnant or nursing a baby, taking Azomyr oral solution is not recommended.
Nie zaleca się stosowania leku Azomyr w czasie ciąży lub karmienia piersią.
EnglishIf you are pregnant or nursing a baby, taking Aerius oral solution is not recommended.
Nie zaleca się stosowania leku Aerius w czasie ciąży lub karmienia piersią.
EnglishYou should not breast-feed your baby if you are taking Invirase/ritonavir.
Kobiety przyjmujące lek Invirase w skojarzeniu z rytonawirem nie mogą karmić piersią.
EnglishBreast feeding your baby is not recommended while you are taking Agenerase.
Karmienie piersią nie jest zalecane w trakcie przyjmowania leku Agenerase.
EnglishNot only have my length and girth increased, but so has my virility, baby.
Nie tylko mam grubszego i dłuższego, ale powiększyła się też moja męskość.