Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "baby"

 

"baby" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-60 z 424

baby {rzeczownik}

baby {rzecz.} (też: infant, babe)

niemowlę {n.}

The first dose is given when the baby is older than six weeks.

Pierwszą dawkę podaje się, gdy niemowlę przekroczy wiek sześciu tygodni.

They held that baby in front of their face, cajoling it, reprimanding it, educating it with words.

Trzymały w ramionach niemowlę, namawiały, upominały, uczyły za pomocą słów.

If you could ask a baby whether it wanted its mum or a day-care centre, it would always choose mum.

Jeśli zapytać niemowlę czy woli mamę czy żłobek, zawsze wybierze mamę.

Thankfully, baby was out -- mother and child survived.

Dzięki Bogu, niemowle było już wyciągnięte - matka i dziecko przeżyły.

I took up the little baby, massaged her, forced her to drink until she finally started breathing normally.

Podniosłem to niemowlę, pomasowałem i zmuszałem do picia, póki nie zaczęło normalnie oddychać.

baby {rzecz.} (też: shawty, shortie, shorty)

Now imagine if you gave birth to a little baby, and you had to feed this thing.

Wyobraźcie sobie, urodzic małe dziecko, a potem tą... rzecz wykarmić.

baby {rzecz.}

baby {rzecz.}

niemowlak {m.} [pot.]

And even blind babies smile to the sound of the human voice.

Nawet niewidome niemowlaki uśmiechają się słysząc ludzki głos.

baby {rzecz.}

dzidziuś {m.} [zdr.]

baby {rzecz.} [pot.] (też: kid, child)

dzieciuch {m.} [pej.]

baby {rzecz.} [zool.]

maluch {m.} [zool.] [pot.]

baby {rzecz.} (też: child, youngling, youngster, bairn)

dziecko {n.}

Ten years on, I do not think we should throw the baby out with the bathwater.

Po dziesięciu latach nie wydaje mi się, że powinniśmy wylewać dziecko z kąpielą.

your baby may be given anticoagulants (medicine preventing blood clotting).

chore dziecko może otrzymywać leki przeciwzakrzepowe (leki zapobiegające krzepnięciu

The active ingredient of Lamictal passes into breast milk and may affect your baby.

Substancja czynna leku Lamictal przenika do mleka matki i może mieć wpływ na dziecko.

And instead, when the baby was placed in my hands, it was an extraordinary moment.

A zamiast tego, gdy dziecko znalazło się w moich rękach, była to nadzwyczajna chwila.

So the question is: What would the baby give her, what they liked or what she liked?

Pytanie więc brzmi: Co da jej dziecko, to co samo lubi, czy to co ona lubi?

baby {rzecz.}

dzidzia {f.}

Or a woman, I picked up her baby, really cute baby, I said "Your baby is so cute."

Albo kobieta, podniosłam jej dziecko, zresztą bardzo słodkie, powiedziałam: "Twoja dzidzia jest przesłodka."

baby {przymiotnik}

baby (teeth) {przym.} (też: milk)

mleczny (zęby) {przym. m.}

baby {przym.}

niemowlęcy {przym. m.}

to baby {czasownik}

to baby [babied|babied] {czas.} (też: to spoil, to pamper, to pet, to cocker)

rozpieszczać {czas. ndk}

to baby [babied|babied] {czas.} (też: to coddle, to cosset)

rozpieścić {czas. dk}

baba {rzeczownik}

country woman {rzecz.}

baba {f.}

old woman {rzecz.}

baba {f.} [pej.] (też: staruszka)

hen {rzecz.} [pej.]

baba {f.} [pej.] (też: kwoka)
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "baby":

Synonimy (polski) dla "baba":

 

Podobne tłumaczenia

"baby" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "baby" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.

Cieszymy się z wieści o narodzinach waszego synka/waszej córeczki. Gratulujemy!

If you are pregnant or nursing a baby, taking Neoclarityn is not recommended.

Nie zaleca się stosowania leku Neoclarityn w czasie ciąży lub karmienia piersią.

If you are pregnant or nursing a baby, taking Neoclarityn syrup is not recommended.

Nie zaleca się stosowania leku Neoclarityn w czasie ciąży lub karmienia piersią.

I photographed her before and after the birth of her beautiful baby girl, Issa.

Robiłam jej zdjęcia zarówno przed jak i po narodzinach jej ślicznej córeczki, Issy.

It improves the health of babies and protects the health and welfare of mothers.

Służy ona poprawie stanu zdrowia dzieci oraz chroni zdrowie i dobrobyt matek.

If you are pregnant or nursing a baby taking Neoclarityn is not recommended.

Nie zaleca się stosowania leku Neoclarityn w czasie ciąży lub karmienia piersią.

And today he is a healthy baby, who, if you read his blog -- it's Snowdeal.org,

Dzisiaj chłopiec jest zdrowy. ~~~ Jeśli czytacie jego bloga... Snowdeal.org,

If you are pregnant or nursing a baby, taking Azomyr syrup is not recommended.

Nie zaleca się stosowania leku Azomyr w czasie ciąży lub karmienia piersią.

If you are pregnant or nursing a baby, taking Aerius syrup is not recommended.

Nie zaleca się stosowania leku Aerius w czasie ciąży lub karmienia piersią.

You know how newborn babies believe they're part of everything; they're not separate?

Wiecie jak nowonarodzone dzieci wierzą, że są częścią wszystkiego, że nie są odrębne.

The overall survival rate was about 80 % for the disease in newborn babies.

Całkowity współczynnik przeżycia wyniósł około 80 % dla tej choroby u noworodków.

Breast feeding your baby is not recommended while you are taking Agenerase.

Karmienie piersią nie jest zalecane w trakcie przyjmowania leku Agenerase.

Not only have my length and girth increased, but so has my virility, baby.

Nie tylko mam grubszego i dłuższego, ale powiększyła się też moja męskość.

You should not breast-feed your baby if you are taking Invirase/ritonavir.

Kobiety przyjmujące lek Invirase w skojarzeniu z rytonawirem nie mogą karmić piersią.

Breast-feeding You are recommended NOT to breast-feed your baby while taking Trizivir.

Karmienie piersią NIE NALEŻY karmić piersią podczas przyjmowania leku Trizivir.

If you are pregnant or nursing a baby, taking Azomyr oral solution is not recommended.

Nie zaleca się stosowania leku Azomyr w czasie ciąży lub karmienia piersią.

If you are pregnant or nursing a baby, taking Aerius oral solution is not recommended.

Nie zaleca się stosowania leku Aerius w czasie ciąży lub karmienia piersią.

I mean, after all, if you look at babies superficially, they seem pretty useless.

To znaczy, jeśli powierzchownie patrzy się na dzieci, wydają się całkiem bezużyteczne.

It’s important that we love babies, and that we not be put off by, say, messy diapers.

To ważne żeby kochać dzieci i to żeby nie odstręczały nas np: brudne pieluchy.

Over the next five years we hope to save the lives of almost a million babies.

Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych pięciu lat ocalimy życie prawie miliona dzieci.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.