Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "babe"

 

"babe" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-37 z 45

babe {rzeczownik}

babe {rzecz.} [pot.]

mała {f.} [pot.]

babe {rzecz.} [pot.] (też: honey, cupcake, chick, booty)

laska {f.} [pot.]

What a babe!

Ahh Ale laska.

babe {rzecz.} [pot.] (też: chick)

niunia {f.} [pot.]

babe {rzecz.} [pot.]

cizia {f.}

babe {rzecz.} (też: baby, infant)

niemowlę {n.}

babe {rzecz.}

dziecina {f.}

babe {rzecz.} (też: pushover, patsy, dupe, simpleton)

naiwniak {m.} [pot.]

babe {rzecz.}

dziecię {n.}

babe {rzecz.} [pot.] (też: grandmother, beldam, beldame, grandparent)

babka {f.}

babe {rzecz.} [pot.] (też: beautiful woman, beauty)

babe {rzecz.} [pot.] (też: bimbo)

dzidzia {f.} [pot.]

babe {wykrzyknik}

babe {wykrz.} (też: bunny)

króliczku (wołacz) {wykrz.} [zdr.]

babe {wykrz.} [pot.] (też: hon, my love, my dear, my darling)

kochanie {wykrz.}

babe {wykrz.} [pot.]

  dziecinko {wykrz.}

baba {rzeczownik}

country woman {rzecz.}

baba {f.}

old woman {rzecz.}

baba {f.} [pej.] (też: staruszka)

hen {rzecz.} [pej.]

baba {f.} [pej.] (też: kwoka)
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "babe":

Synonimy (polski) dla "baba":

 

Podobne tłumaczenia

"babe" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "babe" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

(Laughter) He's got to find himself a babe and then he's got to latch on for life.

Musi znaleźć sobie panienkę, a następnie trzymać się jej do końca życia.

This is the spruce Gran Picea, which at 9,550 years is a mere babe in the woods.

To jest świerk Gran Picea, który, mając zaledwie 9 550 lat, jest jeszcze młodzieniaszkiem.

Victor Babes nr.50, Baia Mare, Jud Maramures, zip code; 430092 Romania

Victor Babes nr. 50, Baia Mare, Jud Maramures, zip code; 430092 Romania

And they came with haste, and found both Mary and Joseph, and the babe lying in the manger.

A tak spiesząc się, przyszli i znaleźli Maryję i Józefa, i ono niemowlątko leżące w żłobie.

And I will give children to be their princes, and babes shall rule over them.

I dam im dzieci za książęta; dzieci mówię panować będą nad nimi.

Universitatea Babeş Bolyai, Facultatea de Studii Europene

Universitatea Babeş Bolyai, Facultatea de Studii Europene

a corrector of the foolish, a teacher of babes, having in the law the form of knowledge and of the truth;

Mistrzem bezrozumnych, nauczycielem niemowlątek, mając kształt znajomości i prawdy w zakonie.

The Babeş-Bolyai University in Cluj-Napoca is an outstanding example of the promotion of multilingualism.

Uniwersytet Babeş-Bolyai w Cluj-Napoca stanowi znakomity przykład wspierania wielojęzyczności.

And this [is] the sign unto you: Ye shall find a babe wrapped in swaddling clothes, and lying in a manger.

A to wam będzie za znak: znajdziecie niemowlątko uwinione w pieluszki, leżące w żłobie.

Oh, this hand's gotta be free to put around the babes.

Bo ta dłoń musi być wolna żeby mogła się zająć panienkami.

Victor Babes Nr.50 Baia Mare, Jud Maramures Romania

Victor Babes Nr. 50 Baia Mare, Jud Maramures Rumunia

And so I figured for Mexico and babes, I could do just about anything.

A w sopranach jest mnóstwo gorących dziewczyn Stwierdziłem więc, że dla Meksyku i lasek mogę zrobić wszystko.

For behold, when the voice of thy salutation came into mine ears, the babe leaped in my womb for joy.

Albowiem jako doszedł głos pozdrowienia twego do uszów moich, podskoczyło od radości niemowlątko w żywocie moim.

♫ Sobule: Heard Babe Ruth was full of malice.

♫ Sobule: Słyszałam że Babe Ruth był pełen złośliwości ♫

A number of signs and inscriptions in Hungarian and German are on display at Babeş-Bolyai University.

W budynkach Uniwersytetu Babeşa i Bolyaia znaleźć można wiele znaków i napisów w językach węgierskim oraz niemieckim.

And they were bringing unto him also their babes, that he should touch them: but when the disciples saw it, they rebuked them.

Przynoszono też do niego i niemowlątka, aby się ich dotykał; co gdy widzieli uczniowie, gromili je.

I like this babe a lot.

Bardzo lubię tę dziecinkę.

The same dealt craftily with our race, and ill-treated our fathers, that they should cast out their babes to the end they might not live.

Ten podchodząc zdradliwie naród nasz, trapił ojców naszych, tak iż musieli wymiatać niemowlątka swoje, żeby się nie rozkrzewiały.

And it came to pass, when Elisabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb; and Elisabeth was filled with the Holy Spirit;

I stało się, skoro usłyszała Elżbieta pozdrowienie Maryi, skoczyło niemowlątko w żywocie jej, i napełniona jest Elżbieta Duchem Świętym.

David Pogue: Hi babes, it's me.

- Co u ciebie?
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

B&B · B.C. · b-in · B-ISDN · B.O. · B4 · BA · babble · babbler · babbling · babe · Babel · Babesia · babies · babla · baboon · Babs · babushka · baby · baby-sitter · baby-sitting

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.