Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "assuming"

 

"assuming" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-33 z 49

assuming {przymiotnik}

assuming {przym.} (też: conceited, upstage, bigheaded, big-headed)

zarozumiały {przym. m.}

assuming {przym.} (też: arrogant, pushy, brash, presumptuous)

arogancki {przym. m.}

assuming {przym.} (też: conceited, cocksure)

zadufany {przym. m.}

to assume {czasownik}

to assume [assumed|assumed] {czas.} (też: to establish, to set, to found, to envision)

assuming (Present participle)

zakładający (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to assume [assumed|assumed] {czas.} (też: to create, to put on)

założyć {czas. dk}

to assume [assumed|assumed] {czas.} (też: to accept, to adopt, to receive, to take)

assuming (Present participle)

przyjmujący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to assume [assumed|assumed] {czas.} (też: to guess, to presume, to suppose, to surmise)

przypuszczać {czas. ndk}

to assume [assumed|assumed] {czas.} (też: to take up, to take over)

objąć (urząd, stanowisko, dowództwo) {czas. dk}

to assume [assumed|assumed] {czas.} (też: to take on, to adopt, to bedight)

przybrać {czas. dk}

to assume [assumed|assumed] {czas.} (też: to take up, to take over)

obejmować [obejmuję|obejmował] (urząd, stanowisko, dowództwo) {czas. ndk}

assuming (Present participle)

obejmujący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to assume [assumed|assumed] {czas.} (też: to conclude)

wnosić [wnoszę|wnosił] {czas. ndk} [wzn.]

assuming (Present participle)

wnoszący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "assuming":

Synonimy (angielski) dla "assume":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "assuming" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

sudden low blood pressure that occurs when a assuming a standing position (orthostatic

nagłe obniżenie ciśnienia krwi występujące po przyjęciu pozycji stojącej (niedociśnienie

We must ensure that companies cannot shirk from assuming responsibility.

Musimy zapewnić, by firmy nie mogły wykręcić się od odpowiedzialności.

Assuming responsibility is required at a macro-regional level as well.

Konieczne jest także przyjęcie odpowiedzialności na szczeblu makroregionalnym.

Europe is assuming its responsibilities, but it cannot do this for the planet by itself.

Europa bierze na siebie swoją część odpowiedzialności, ale sama nie uratuje całej planety.

sudden low blood pressure that occurs when a assuming a standing position (orthostatic

nagłe zmniejszenie ciśnienia krwi występujące po przyjęciu pozycji stojącej (niedociśnienie

In other words, you are assuming a mediating role in dealing with national minority matters.

Innymi słowy podejmuje pan rolę mediatora w rozwiązywaniu spraw dotyczących mniejszości narodowych.

I think that Iceland is capable of assuming the obligations which derive from being an EU Member State.

Myślę, że Islandia jest zdolna przyjąć zobowiązania wynikające ze statusu państwa członkowskiego UE.

Assuming responsibility for the rights of those that we represent, namely the citizens of Europe.

O przyjęciu odpowiedzialności za prawa tych, których reprezentujemy, a mianowicie obywateli europejskich.

(EL) Mr President, the increase in prices and the impending food shortages are assuming worrying dimensions.

(EL) Panie przewodniczący! Wzrost cen i zbliżający się niedobór żywności przybierają niepokojące rozmiary.

It all depends on the Council assuming its new key roll in the light of the importance of the Member States.

Wszystko zależy od tego, czy Rada przyjmie swą nową rolę w związku z rolą państw członkowskich.

(BG) Mr President, Commissioner, involvement in the Schengen area means assuming responsibility.

(BG) Panie Przewodniczący, Pani Komisarz! Członkostwo w obszarze Schengen oznacza przyjęcie odpowiedzialności.

Assuming that it's true... why is that a problem?

Nawet jesli to prawda... to dlaczego robisz z tego taki problem?

It shows that Europe is capable of assuming shared risk with Member States beyond the euro zone as well.

Świadczy on o tym, że Europa jest zdolna ponosić ryzyko wspólnie z państwami członkowskimi również poza strefą euro.

Therefore, Parliament, in following the lead of certain national political leaders, is assuming its responsibilities.

Z tego względu Parlament podejmuje swoje obowiązki, idąc w ślady niektórych przywódców politycznych.

Madam President, I am not, of course, in favour of the European Union assuming the right to conclude treaties at all.

Pani przewodnicząca! Nie jestem rzecz jasna wcale za tym, by Unia Europejska zyskała prawo zawierania umów.

Opulence and waste are unacceptable when the tragedy of hunger is assuming ever greater proportions.

Niedopuszczalne jest bogacenie się i marnotrawstwo, gdy tragedia głodu ludzkiego z roku na rok osiąga większe rozmiary.

Europe has contributed to increasing this funding whilst also assuming its own responsibility.

Europa przyczyniła się do zwiększenia tego finansowania, niemniej jednak ponosi również odpowiedzialność w tym względzie.

DETERMINED to ensure that the Union is capable of fully assuming its responsibilities within the international community;

ZDECYDOWANE zapewnić Unii zdolność wypełniania w pełni jej obowiązków w ramach wspólnoty międzynarodowej,

I'm assuming we've all experienced thunder.

Chyba wszyscy doświadczyliśmy gromu.

We are assuming our responsibilities.

Stajemy na wysokości zadania.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.