Top Language Lovers 2016

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "arriving"

Bezokolicznik czasownika arriving: to arrive
 

"arriving" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-37 z 79

to arrive {czasownik}

to arrive [arrived|arrived] {czas.} (też: to break in)

dotrzeć {czas.}

to arrive [arrived|arrived] {czas.} (też: to reach a destination, to come)

przybyć {czas.}

to arrive [arrived|arrived] {czas.} (też: to get, to arrive (by vehicle), to come along)

przyjechać {czas. dk}

to arrive [arrived|arrived] {czas.} (też: to end up, to get, to come, to come along)

przyjść {czas.}

to arrive [arrived|arrived] {czas.} (też: to approach, to come round, to come around, to draw near)

nadejść {czas.}

to arrive [arrived|arrived] {czas.} (też: to greet)

zawitać {czas. dk}

to arrive [arrived|arrived] {czas.} (też: to ship out, to swim out, to bubble up)

wypłynąć {czas. dk}

to arrive [arrived|arrived] {czas.} (też: to come, to come along)

arriving (Present participle)

przyjeżdżający (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to arrive [arrived|arrived] {czas.} (też: to get)

arriving (Present participle)

dojeżdżający (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to arrive [arrived|arrived] {czas.} (też: to pull up, to stop off, to reach)

zajechać {czas. dk}

to arrive [arrived|arrived] {czas.} (też: to approach, to come near)

nadciągnąć {czas. dk}

to arrive [arrived|arrived] {czas.} (też: to approach, to impend, to come near)

arriving (Present participle)

nadciągający (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to arrive [arrived|arrived] {czas.} (też: to approach, to come, to come up)

nadjechać {czas. dk}

to arrive [arrived|arrived] {czas.} (też: to come, to come up, to approach)

nadjeżdżać {czas. ndk}

to arrive [arrived|arrived] {czas.} (też: to swim up)

przypływać {czas. ndk}

to arrive [arrived|arrived] {czas.} (też: to pull up, to stop off, to reach, to exhaust)

zajeżdżać {czas. ndk}

to arrive [arrived|arrived] {czas.} (też: to arrive by water, to swim up)

przypłynąć {czas. dk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "arrive":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "arriving" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

At the same time, monitoring materials arriving from third countries may raise problems.

Jednocześnie problemy może sprawiać kontrola materiałów przywożonych z państw trzecich.

NO — You can't, unless you plan to leave Belgium within 6 months of arriving.

TAK – Musisz, chyba że zamierzasz wyjechać z Belgii przed upływem 6 miesięcy od przyjazdu.

Reporting formalities for ships arriving in or departing from ports (

Formalności sprawozdawcze dla statków wchodzących lub wychodzących z portów (

We have to go down this road in the future, to avoid arriving where we have arrived today.

Musimy w przyszłości podążyć tą drogą, by uniknąć sytuacji, w jakiej obecnie się znajdujemy.

Now more immigrants are arriving, but they are using fewer boats.

Teraz przybywa więcej imigrantów, ale korzystają z mniejszej liczby łodzi.

After arriving in the Czech Republic, submit your S1 form to a health insurance authority there.

Po przyjeździe do Czech przedstaw formularz S1 tamtejszemu zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych.

We must prevent illegal immigrants arriving by sea; these immigrants are also risking their lives.

Musimy dopilnować, by nielegalni imigranci nie przybywali drogą morską; narażają oni też swoje życie.

We are talking about terrorists, but there are thousands arriving in small boats dressed in rags.

Mowa o terrorystach, a tymczasem tysiące z nich przybywa do nas w łachmanach, podróżując małymi łodziami.

We are told that 25 000 Tunisians are arriving in Europe and people are talking about a lack of security.

Mówi się nam, że do Europy przybywa 25 tysięcy Tunezyjczyków, a ludzie mówią o braku bezpieczeństwa.

The General is on his way and will be arriving any minute

Generał jest w drodze, i powinien być w każdej chwili.

Can we succeed in arriving at a rule for consumers?

Czy damy radę dojść do jakiejś zasady dla konsumentów?

in writing. - (HU) Is the EU truly able to receive the intelligence data arriving from the United States?

na piśmie. - (HU) Czy UE jest naprawdę w stanie odbierać dane wywiadowcze, które napływają ze Stanów Zjednoczonych?

On the eve of the G20 Finance Ministers' meeting, Europe is once again arriving at the negotiating table unprepared.

W przededniu spotkania ministrów finansów G20 Europa znowu podchodzi do negocjacji nieprzygotowana.

The 2 000 arriving in Lampedusa over Christmas is nothing compared to this!

Liczba 2 tysięcy imigrantów przypływających na Lampeduzę w trakcie świąt Bożego Narodzenia to nic w porównaniu z tym!

And then the landing, as we have seen, arriving on this side of the channel, is through a parachute.

Później lądujesz na spadochronie, jak zobaczyliśmy po tej stronie kanału. ~~~ jak zobaczyliśmy po tej stronie kanału.

If there is growth there, if there is democracy there, then we will also have fewer migrants arriving at our borders.

Jeżeli pojawią się tam wzrost i demokracja, do naszych wrót również pukać będzie mniej migrantów.

Many of them are arriving in flimsy craft, and several thousand Africans are drowning without anyone protesting.

Wielu z nich przybywa na kruchych łódkach, a kilka tysięcy Afrykanów tonie, co jednak nie wzbudza niczyjego sprzeciwu.

We also succeeded in arriving at good wording with regard to the extension of the scope to the non-agricultural sector.

Udało nam się także uzyskać właściwą redakcję tekstu w odniesieniu do rozszerzenia zakresu o sektor pozarolniczy.

So Valentine's Day is coming up in a couple of days, and these are currently arriving in mailboxes all around the world.

Walentynki nadchodzą za 2 dni. ~~~ I te właśnie docierają do skrzynek na całym świecie.

We are already flooded with goods produced at low or very low cost, arriving mainly from east and south-east Asia.

Zalewają nas już towary produkowane niskim lub bardzo niskim kosztem, głównie w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: związek polityczny, wspólnota polityczna, ciachać, rąbać, ciąć

Podobne słowa

tits · titter · tittle-tattle · titty · tittynope · titular · tizz · tizzy · TNT · to · to arrive · toad · toadfish · toadflax · toadies · toadstool · toady · toadying · toast · toaster · tobacco

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-angielski.