Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "aqueous"

 

"aqueous" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 25

aqueous {przymiotnik}

aqueous {przym.} (też: aquatic, water-dwelling)

wodny {przym. m.}

Concentrate for solution for infusion Sterile, clear, colourless, aqueous solution.

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Jałowy, klarowny, bezbarwny roztwór wodny.

Clear, colourless-to-straw aqueous solution with a characteristic citrus-orange odour.

Klarowny, bezbarwny lub do koloru słomkowego wodny roztwór o zapachu cytrusowopomarańczowym.

The solution is clear, colourless to pale yellow and aqueous.

Roztwór jest przejrzysty, bezbarwny do barwy bladożółtej oraz wodny.

Solution for injection Clear, colourless, aqueous solution.

Roztwór do wstrzykiwań Przezroczysty, bezbarwny, roztwór wodny.

Sterile, clear, colourless to pale yellow aqueous solution.

Jałowy, przejrzysty, bezbarwny do barwy bladożółtej roztwór wodny.

aqueous {przym.} (też: watery, washy)

wodnisty {przym. m.}

Bicarbonate is required for the production of the aqueous humour (the watery fluid in the eye).

Dwuwęglan jest konieczny do produkcji cieczy wodnistej oka (wodnisty płyn w gałce ocznej).
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "aqueous":

 

Podobne tłumaczenia

"aqueous" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "aqueous" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

vials of freeze- dried antigen and 10 vials of aqueous adjuvant

fiolek liofilizowanego antygenu i 10 fiolek wodnistego środka wspomagającego

vials of freeze- dried antigen and 5 vials of aqueous adjuvant

fiolek liofilizowanego antygenu i 5 fiolek wodnistego środka wspomagającego

Aqueous humour concentrations declined with a half-life of approximately 1.5 hours.

Stężenia w cieczy wodnistej zmniejszały się przy okresie półtrwania wynoszącym około 1, 5 godziny.

vial of freeze- dried antigen and 1 vial of aqueous adjuvant

fiolka liofilizowanego antygenu i 1 fiolka wodnistego środka wspomagającego

Bicarbonate is required for the production of the aqueous humour.

Dwuwęglany są potrzebne do wytwarzania cieczy wodnistej.

In the eye, prostaglandin increases the drainage of the watery fluid (aqueous humour) out of the eyeball.

Wewnątrz oka prostaglandyna zwiększa odprowadzanie wodnistego płynu (ciecz wodnista oka) z gałki ocznej.

In the eye, prostaglandin increases the drainage of the watery fluid (aqueous humour) out of the eyeball.

W oku prostaglandyna zwiększa odpływ cieczy wodnistej z gałki ocznej.

Levemir comes as a clear, colourless, aqueous solution of 1, 5 or 10 cartridges of 3 ml (not all packs may be marketed).

zawierających 1, 5 lub 10 wkładów po 3 ml (nie wszystkie wielkości opakowań mogą znajdować się w obrocie).

Do not dilute with aqueous solutions.

Nie rozcieńczać roztworami wodnymi.

The maximum mean aqueous humour concentrations were observed at the 1 hour time-point (nepafenac 177 ng/ ml, amfenac 44.8 ng/ ml).

Maksymalne średnie stężenia w cieczy wodnistej obserwowano po 1 godzinie (nepafenak 177 ng/ ml, amfenak 44, 8 ng/ ml).

The two substances work by reducing the production of the aqueous humour (the watery fluid in the eye) in different ways.

Działanie obu substancji polega na zmniejszaniu wytwarzania cieczy wodnistej (wodnistego płynu oka) za pośrednictwem różnych mechanizmów.

The solution for injection comes as a clear, colourless, aqueous solution in packs of 5 or 10 cartridges of 3 ml (not all packs may be marketed).

w opakowaniach zawierających 5 lub 10 wkładów po 3 ml (nie wszystkie wielkości opakowań mogą znajdować się w obrocie).

By blocking the production of bicarbonate in the eye, Azopt slows down the production of aqueous humour, reducing the pressure within the eye.

Blokując produkcję dwuwęglanu w oku, preparat Azopt hamuje produkcję cieczy wodnistej oka, zmniejszając tym samym ciśnienie wewnątrz gałki ocznej.

Disposable pre-filled syringes (siliconised Type I glass), containing 0.5 ml of sterile, ready for use, aqueous solution closed with a rubber piston.

Jednorazowe, ampułko- strzykawki (silikonowane szkło typu I), zawierające 0, 5 ml jałowego, gotowego do zastosowania roztworu, zamknięte korkiem gumowym.

Timolol can be measured in human aqueous humour after ocular administration of timolol and in plasma for up to 12 hours after ocular administration of DuoTrav.

Tymolol można oznaczyć u ludzi w cieczy wodnistej po podaniu tymololu do worka spojówkowego i w osoczu- w ciągu 12 godzin od podania do worka spojówkowego preparatu DuoTrav.

Following a single dose of NEVANAC in 25 cataract surgery patients, aqueous humour concentrations were measured at 15, 30, 45 and 60 minutes post-dose.

Po podaniu 25 pacjentom poddanym zabiegowi usunięcia zaćmy pojedynczej dawki preparatu NEVANAC, stężenia w cieczy wodnistej oznaczano po upływie 15, 30, 45 i 60 minut od podania.

Studies in rabbits have shown peak concentrations of 20 ng/ g of the free acid in aqueous humour one to two hours after topical dosing of TRAVATAN.

W badaniach na królikach wykazano, że stężenia maksymalne 20 ng/ g wolnego kwasu w cieczy wodnistej występowały po upływie jednej do dwóch godzin po miejscowym podaniu preparatu TRAVATAN.

Based on the poor aqueous solubility and high erythrocyte and plasma protein binding of Rapamune, it is anticipated that Rapamune will not be dialysable to any significant extent.

Z uwagi na słabą rozpuszczalność syrolimusa w wodzie i jego silne wiązanie z erytrocytami oraz białkami osocza przypuszcza się, że Rapamune nie będzie podlegał dializie w znaczącym stopniu.

Based on the poor aqueous solubility and high erythrocyte and plasma protein binding of Rapamune, it is anticipated that Rapamune will not be dialysable to any significant extent.

Z uwagi na słabą rozpuszczalność syrolimusa w wodzie i jego silne wiązanie z erytrocytami oraz białkami osocza, przypuszcza się, że Rapamune nie będzie podlegał dializie w znaczącym stopniu.

Ocular tissue distribution data in rabbits showed that timolol can be measured in aqueous humour up to 48 hours after administration of AZARGA.

Dane uzyskane w badaniach dystrybucji w tkankach oka u królików wykazały występowanie tymololu w stężeniach oznaczalnych w cieczy wodnistej w okresie do 48 godzin od podania preparatu AZARGA.
 

Wyniki z forum

"aqueous" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

aquaplane · aquarelle · aquaria · aquaristics · aquarium · Aquarius · aquatic · aquatics · aquatint · aqueduct · aqueous · aquifer · Aquila · aquilegia · aquiline · aquirer · Aquitaine · aquitard · aquiver · Ara · Arab

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.