Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "April"

 

"April" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 30

April {rzeczownik}

April {rzecz.} (też: Apr)

kwiecień {m.}

A further meeting is planned in April 2011 to conclude the work.

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na kwiecień 2011 roku, by zakończyć prace.

But April isn't a particularly massive month for video games.

Kwiecień nie jest specjalnie masywnym miesiącem dla gier wideo.

April in Kabul is beautiful, full of roses, full of flowers.

Kwiecień w Kabulu jest piękny, pełen róż, pełen kwiatów.

The objective is to sign the agreement in April.

Podpisanie umowy planuje się na kwiecień.

(PL) Mr President, the month of April brings another opportunity for reflection on the effects of both totalitarian systems.

Panie Przewodniczący! Kwiecień przynosi kolejną refleksję nad skutkami obu totalitaryzmów.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "April":

 

Podobne tłumaczenia

"April" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "April" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

It was an April fool actually, and to this day some people think it's real.

Właściwie to było w Prima aprilis, ale do dzisiaj niektórzy ludzie myślą, że to prawdziwe.

WhipCar, which started April of last year, it took them six months to get 1,000 cars in the service.

WhipCar, który zaczął w kwietni 2010 roku, potrzebował 6 miesięcy by mieć 1000 samochodów.

The Marketing Authorisation Holder submitted further new residue studies to the CVMP on 14 April 2008.

Dnia 14 lipca 2008 r. podmiot odpowiedzialny przedstawił CVMP dodatkowe badania pozostałości.

Croatia's accession to NATO in April 2009 has definitely strengthened her claim for accession to the EU.

Chorwacji do struktur paktu północnoatlantyckiego zdecydowanie wzmocniło jej legitymację akcesyjną.

And a friend of mine, April, who I've had since kindergarten, she thanks her children for doing their chores.

Moja przyjaciółka, April, która znam od przedszkola, dziękuje swym dzieciom za wypełnianie obowiązków.

Today is 23 April. Not only have I had no answer, but his office refused to respond to my e-mails.

Nie tylko nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, ale biuro przewodniczącego odmawia nawet odpisywania na moje e-maile.

So when some report that Iceland is on course to join the EU next year, I think: 'April Fool!'

Tak więc, gdy niektórzy donoszą, że Islandia zmierza do przystąpienia do UE w przyszłym roku, myślę sobie: "prima aprilis!”.

online-redaktion@goethe.de April 2007

V., Online-Redaktion April 2007

On Wednesday, 18 April 2012, a

przypadł termin zapadalności

This summary was last updated in April 2008.

Data ostatniej aktualizacji:

Back in April 2008 Parliament called in a Written Declaration for more resources to be released for microcredit projects.

Parlament zaapelował w pisemnym oświadczeniu o przeznaczenie większych kwot środków finansowych na projekty dotyczące mikrokredytów.

London, 24 April 2008 Doc.

Londyn, 24. 04. 2008 r.

Published in April 2013

This publication is part of the 'European Union explained' series

Top

Top

Początek strony

The efforts made by the Council to supply appropriate replies to the requests made by Parliament in April are equally welcome.

Z takim samym zadowoleniem przyjmujemy wysiłki podjęte przez Radę na rzecz udzielenia stosownych odpowiedzi na pytania zadane przez Parlament.

The President reported this week that the states under review in the April and May sessions are taking their responsibilities seriously.

Przewodniczący poinformował w tym tygodniu, że państwa podlegające przeglądowi podczas sesji w kwietni i maju poważnie traktują swe obowiązki.

April 2009

Copyright: Goethe-Institut, Online-Redaktion April 2009

April Fool!

Prima aprilis!

On 4 April 2006 this Parliament adopted a supportive declaration on the European food programme for the most deprived people in the Community.

4 sierpnia 2006 r., ten Parlament przyjął deklarację pomocniczą w sprawie europejskiego programu żywnościowego dla najbardziej poszkodowanych osób we Wspólnocie.

As you know, this debate is taking place just some weeks before the second Roma Summit, which will be hosted in Córdoba by the Spanish Presidency on 8 and 9 April.

Jak państwu wiadomo, dzisiejsza debata odbywa się kilka tygodni przed drugim szczytem w sprawie Romów w Kordobie.

The reason for this is that 8 April is International Roma Day. Incidentally, the fifth meeting of the European Roma Platform happens to take place on this very same day in Hungary.

Nawiasem mówiąc, właśnie w tym samym dniu odbywa się na Węgrzech piąte spotkanie Platformy Europejskiej na rzecz Integracji Romów.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

apps · appurtenance · appurtenances · appurtenant · Apr · après · après-ski · apricot · apricot-tree · apricots · april · April-fool-day · apron · aproned · aprons · apropos · aprosody · Aps · apse · apsides · apsis

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.