angielsko-polskie tłumaczenie słowa "anything"

EN anything angielskie tłumaczenie

EN anything
volume_up
{zaimek}

anything (też: something, aught, sth)
volume_up
coś {zaim.}
Anything else? Yes, you tear up the "Eleventh Commandment" -- national sovereignty.
Czy jeszcze coś? ~~~ Tak: odrzuciliście Jedenaste Przykazanie -- suwerenność państwa.
Yet this does not mean that there is anything wrong with parliamentary ratification.
Jednakże nie oznacza to, że jest coś złego w ratyfikacji parlamentarnej.
There is no place for anything of this kind in the Europe of the 21st century.
Nie ma miejsca na coś takiego w Europie dwudziestego pierwszego wieku.
anything (też: whatever, aught)
We can put anything we want into it, and it doesn't get heavier, and then we can take anything out.
Cokolwiek dołożymy, całość nie zmieni ciężaru, można wyjmować dowolne rzeczy.
More than anything else, early intervention is crucial.
Wczesna interwencja jest tu najbardziej potrzebna, bardziej niż cokolwiek innego.
And if there's anything that has permeated this room, it is precisely that.
Jeśli cokolwiek przenika tę salę, to jest to właśnie to.

Przykłady użycia - "anything" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishnot amount to anything
Englishnot to know anything
Englishwhat’s that got to do with anything?
Englishwhat’s that got to do with anything?
Englishanything is possible
EnglishWe reorganize things, we change them around, but we don't make anything unnatural.
My je przestawiamy i zmieniamy, lecz nie tworzymy niczego, co jest nienaturalne.
EnglishBrittany, for the 20 millionth time... me and Troy never, like, did anything.
Brittany, mówię to po raz 20milionowy... ja i Troy nigdy, niczego nie robilismy.
EnglishI cannot say anything other than repeat the figure of 27 million unemployed people.
Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powtórzyć liczbę 27 milionów bezrobotnych.
EnglishIf anything really represents the European soul, it is a union of democrats.
Jeśli istnieje jakakolwiek reprezentacja duszy Europy, jest nią unia demokratów.
EnglishThey should tell you anything you need to do for the safe use of this medicine.
Przeszkolone osoby powiedzą pacjentowi, jak bezpiecznie stosować opisywany produkt.
EnglishWill Turkey and the European Union no longer have anything to say to one another?
Czy Turcja i Unia Europejska nie będą miały sobie nic więcej do powiedzenia?
EnglishFor 20 years now, we in the opposition have not been able to do anything about it.
Od dwudziestu już lat, jako opozycja, nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić.
EnglishDo not mix Norvir with anything else without talking to your doctor or pharmacist.
Nie mieszać leku Norvir z innymi płynami bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.
EnglishPeople expect development cooperation to be able to do anything and everything.
Ludzie oczekują, że współpraca na rzecz rozwoju będzie receptą na wszystko.
EnglishThis was as much to blame for the collapse of the trade talks as anything else.
Równie dobrze winą za załamanie się negocjacji handlowych można obarczyć również ich.
EnglishUnfortunately the EU will contribute hardly anything on the back of this report.
Niestety, tym sprawozdaniem UE w niewielkim stopniu przyczyni się do takich rozwiązań.
EnglishAnd the question is: Nobody was buying or selling anything; what was happening?
I pytanie jest takie: Nikt niczego nie sprzedawał ani nie kupował; więc co się stało?
EnglishGoing to educational conferences to tell you anything about the future is solemn.
Wyjazd na konferencję naukową, gdzie mówi się o przyszłości jest podniosłe.
EnglishThis is the democratic deficit about which everyone talks but no one does anything.
Taki jest deficyt demokracji, o którym mówią wszyscy, ale z którym nikt nic nie robi.