Search for the most beautiful word
setaceous
controlled

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "anticipation"

 

"anticipation" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 41

anticipation {rzeczownik}

anticipation {rzecz.} (też: expectation, pending)

When you're telling a story, have you constructed anticipation?

Opowiadając historię, budowaliście oczekiwanie?

It has become an example of social legislation at a time of widespread anticipation of a social Europe.

Stanowi przykład legislacji o charakterze socjalnym w czasach, kiedy powszechne jest oczekiwanie na społeczną Europę.

anticipation {rzecz.} (też: prescience)

The third point - and here I fully agree with Ms Keller - is sustainability and anticipation.

Trzecia kwestia - i tu w pełni zgadzam się z panią poseł Keller - to zrównoważony rozwój i przewidywanie.

anticipation {rzecz.}

anticipation {rzecz.}

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "anticipation":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "anticipation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

In anticipation of this, I actually believe that we should postpone the discharge.

W oczekiwaniu na to naprawdę uważam, że powinniśmy odroczyć absolutorium.

For example, there were calls for more anticipation and stability in the milk sector.

Na przykład wzywano do większego udziału i stabilności w sektorze mleka.

This is therefore only a first step in anticipation of other regulations.

Jest to więc zaledwie pierwszy krok prowadzący do innych uregulowań.

So I am going to play the role of honest broker in anticipation of the final agreement.

Tak więc będę pełnić funkcję uczciwego pośrednika w przewidywaniu ostatecznego porozumienia.

There is great anticipation and we cannot disappoint expectations.

Wiążą się z tym wielkie nadzieje i nie możemy zawieść oczekiwań.

The Commission's evaluation is certainly awaited with anticipation.

Niewątpliwie z niecierpliwością oczekujemy na ocenę Komisji.

Neil and I were sitting there comparing how little we've slept in anticipation for this.

Licytowalismy się z Neilem, który z nas mniej spał ostatnio.

Otherwise the matter will be complicated in anticipation of genuine contributions from other countries.

W przeciwnym razie trudno będzie oczekiwać prawdziwego wkładu ze strony innych krajów.

I felt a sense of relaxation tempered with anticipation.

Ja poczułem odprężenie, lekko przytłumione oczekiwaniem.

Then we have the matter of long-term anticipation.

Następnie pozostaje kwestia długoterminowych prognoz.

I have looked forward to today with eager anticipation.

Niecierpliwie czekałam na dzisiejszą dyskusję.

The fetus adjusts its metabolism and other physiological processes in anticipation of the environment that awaits it.

Płód dostosowuje metabolizm i inne procesy fizjologiczne oczekując na świat, w który wkroczy.

A new leap in prices in expected, as a result of financial markets instability and the anticipation of a global economic crisis.

W wyniku ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego oraz niestabilności rynków finansowych spodziewany jest kolejny skok cen.

This was complicity by anticipation.

To był oczekiwany współudział.

They are pushed on by enormous social and family pressures generated by the anticipation that they may send money back home.

Popycha ich do tego ogromna presja społeczna i ze strony rodziny, spowodowana oczekiwaniem, że będą mogli wysyłać pieniądze do domu.

Everything that has been done is in anticipation of what must be done and is still in the very early stages.

Wszystkie dotychczasowe działania polegają jedynie na założeniach, co trzeba zrobić, i nadal znajdują się na bardzo wczesnym etapie.

In anticipation of the future parliamentary follow-up of the report, and since this is the first reading, I will abstain from voting.

Wstrzymam się od głosu, ponieważ oczekujemy na sprawozdanie uzupełniające, a poza tym to dopiero pierwsze czytanie.

I hope that we will face this later rather than sooner, but it is definitely part of anticipation of the strategy.

Mam nadzieję, że przyjdzie nam się z nim zmierzyć raczej później niż wcześniej, ale jest to niewątpliwie element antycypacji tej strategii.

Thank you, Mr President, and thank you in anticipation to the President-in-Office and the Commission President for their answers to my questions.

Dziękuję panie przewodniczący i dziękuję z góry panu urzędującemu przewodniczącemu i przewodniczącemu Komisji za odpowiedzi na moje pytania.

In anticipation of a grassroots reaction against this development, we in the European Parliament should strengthen the institution of the Ombudsman.

W oczekiwaniu na oddolną reakcję na ten stan rzeczy my w Parlamencie Europejskim powinniśmy wzmacniać instytucję rzecznika.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.