Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "anniversary"

 

"anniversary" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 116

anniversary {rzeczownik}

anniversary {rzecz.}

rocznica {f.}

(BG) Today marks the 85th anniversary of the Treaty of Angora between Bulgaria and Turkey.

(BG) Dzisiaj przypada 85. rocznica podpisania traktatu z Angory między Bułgarią a Turcją.

Perhaps 10 March marks an anniversary, related to this subject, which I do not know about.

Być może na 10 marca przypada jakaś nieznana mi rocznica związana z tym tematem.

Yesterday was the 32nd anniversary of the return to Iran from Paris of Ayatollah Khomeini.

Wczoraj przypadła 32. rocznica powrotu ajatollaha Chomeiniego z Paryża do Iranu.

This anniversary has a considerable symbolic and political meaning for our Europe.

Rocznica ta ma dla Europy istotne znaczenie symboliczne i polityczne.

Thirdly, 13 July is the 10th anniversary of the death of Jan Karski.

Trzecia informacja: dnia 13 lipca mija 10. rocznica śmierci Jana Karskiego.

anniversary {rzecz.} (też: jubilee)

jubileusz {m.}

anniversary {przymiotnik}

anniversary {przym.}

rocznicowy {przym. m.}

to anniversary {czasownik}

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "anniversary":

 

Podobne tłumaczenia

"anniversary" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "anniversary" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

It was the origin of the Xerox copier, which celebrated its 50th anniversary last year.

Chodzi o początki fotokopiarki Xerox, która w zeszłym roku obchodziła 50 urodziny.

They are pictured here for their 25th anniversary Newsweek retrospective on the Internet.

Fotografia została zrobiona z okazji 25-tej rocznicy w przeglądzie Internetu Newsweeka.

In 2008, the European Investment Bank celebrated its 50th anniversary.

W roku 2008 Europejski Bank Inwestycyjny obchodził 50 lat swego istnienia.

This was during the sixth anniversary of the imprisonment of 75 opposition representatives.

Miało to miejsce podczas szóstej rocznicy uwięzienia 75 przedstawicieli opozycji.

Fifty years later, on your festive anniversary, we feel exactly the same.

Pięćdziesiąt lat później, podczas uroczystych obchodów rocznicowych, mamy te same odczucia.

The Community celebrates the twentieth anniversary of the signature of the Treaties of Rome.

Wspólnota obchodzi dwudziestolecie podpisania traktatów rzymskich.

On its 10th anniversary, the ECB opens the doors of its Eurotower premises to the public.

Z okazji dziesiątej rocznicy EBC zaprasza do odwiedzenia swojej siedziby w budynku Eurotower.

Various events in 2008 marked the ECB's anniversary, including:

W 2008 roku z okazji dziesiątej rocznicy EBC zorganizowano różne imprezy, w tym:

This will be followed by celebrations to mark the 100th anniversary of International Women's Day.

Następnie odbędą się uroczystości dla uczczenia setnej rocznicy Międzynarodowego Dnia Kobiet.

The European Institutions celebrate the 50th anniversary of the "Schuman Declaration".

Instytucje europejskie obchodzą 50-lecie deklaracji Schumana.

Declaration by President Prodi to the Commission on the 10th anniversary of the genocide in Rwanda.

Deklaracja przewodniczącego Komisji Romano Prodiego z okazji 10. rocznicy ludobójstwa w Rwandzie.

Finally, as emphasised in the report, 2008 is the year of the 40th anniversary of the Customs Union.

Na koniec, jak podkreślono w sprawozdaniu, rok 2008 jest rokiem 40 rocznicy unii celnej.

With your permission, I would also like to mention an anniversary which is important to me personally.

Pozwólcie państwo, że wspomnę jeszcze o ważnej dla mnie osobiście rocznicy.

In 2005 we adopted a resolution on the 60th anniversary of the end of the Second World War.

W 2005 roku przyjęliśmy rezolucję w sprawie sześćdziesiątej rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej.

In 1969, GN marked its 100-year anniversary by opening the Japanese-Russian (JASC) connection.

W 1969 roku firma GN przypieczętowała swoje 100-lecie otwarciem połączenia między Japonią a Rosją (JASC).

Indeed, we marked its anniversary only four days ago when we celebrated International Civil Aviation Day.

Właśnie z tej okazji 4 dni temu obchodziliśmy dzień międzynarodowego lotnictwa cywilnego.

What a difference from the celebrations to mark the twentieth anniversary of the fall of the Berlin Wall!

Cóż za odmiana w stosunku do radosnych obchodów dwudziestej rocznicy upadku muru berlińskiego!

What fine words can we use in our anniversary toasts?

Jakie wzniosłe słowa możemy wypowiedzieć w naszych rocznicowych toastach?

I believe that on the occasion of its first anniversary, a certain number of acknowledgements must be made.

Oczywiście nie zaprzeczam, że w rok po podpisaniu porozumienia należy się kilka słów podziękowań.

The next item is the formal sitting and debate on the 10th anniversary of the euro.

Kolejnym punktem porządku dziennego jest uroczyste posiedzenie i debata poświęcona dziesiątej rocznicy euro.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.