"anniversary" po polsku

EN

"anniversary" - polskie tłumaczenie

EN anniversary
volume_up
{rzeczownik}

anniversary
2008 will mark the tenth anniversary of the adoption of the Aarhus Convention.
W 2008 r. upływa dziesiąta rocznica przyjęcia Konwencji z Aarhus.
Your second term coincides with the 60th anniversary of the Schuman Declaration.
Pana druga kadencja zbiega się z 60. rocznicą deklaracji Schumana.
This anniversary has a considerable symbolic and political meaning for our Europe.
Rocznica ta ma dla Europy istotne znaczenie symboliczne i polityczne.
anniversary (też: jubilee)

Synonimy (angielski) dla "anniversary":

anniversary

Przykłady użycia - "anniversary" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt was the origin of the Xerox copier, which celebrated its 50th anniversary last year.
Chodzi o początki fotokopiarki Xerox, która w zeszłym roku obchodziła 50 urodziny.
EnglishThis was during the sixth anniversary of the imprisonment of 75 opposition representatives.
Miało to miejsce podczas szóstej rocznicy uwięzienia 75 przedstawicieli opozycji.
EnglishThey are pictured here for their 25th anniversary Newsweek retrospective on the Internet.
Fotografia została zrobiona z okazji 25-tej rocznicy w przeglądzie Internetu Newsweeka.
EnglishIn 2008, the European Investment Bank celebrated its 50th anniversary.
W roku 2008 Europejski Bank Inwestycyjny obchodził 50 lat swego istnienia.
EnglishVarious events in 2008 marked the ECB's anniversary, including:
W 2008 roku z okazji dziesiątej rocznicy EBC zorganizowano różne imprezy, w tym:
EnglishFifty years later, on your festive anniversary, we feel exactly the same.
Pięćdziesiąt lat później, podczas uroczystych obchodów rocznicowych, mamy te same odczucia.
EnglishOn its 10th anniversary, the ECB opens the doors of its Eurotower premises to the public.
Z okazji dziesiątej rocznicy EBC zaprasza do odwiedzenia swojej siedziby w budynku Eurotower.
EnglishThe European Institutions celebrate the 50th anniversary of the "Schuman Declaration".
Instytucje europejskie obchodzą 50-lecie deklaracji Schumana.
EnglishThe Community celebrates the twentieth anniversary of the signature of the Treaties of Rome.
Wspólnota obchodzi dwudziestolecie podpisania traktatów rzymskich.
EnglishWith your permission, I would also like to mention an anniversary which is important to me personally.
Pozwólcie państwo, że wspomnę jeszcze o ważnej dla mnie osobiście rocznicy.
EnglishFinally, as emphasised in the report, 2008 is the year of the 40th anniversary of the Customs Union.
Na koniec, jak podkreślono w sprawozdaniu, rok 2008 jest rokiem 40 rocznicy unii celnej.
EnglishThis will be followed by celebrations to mark the 100th anniversary of International Women's Day.
Następnie odbędą się uroczystości dla uczczenia setnej rocznicy Międzynarodowego Dnia Kobiet.
EnglishThe next item is the formal sitting and debate on the 10th anniversary of the euro.
Kolejnym punktem porządku dziennego jest uroczyste posiedzenie i debata poświęcona dziesiątej rocznicy euro.
EnglishIndeed, we marked its anniversary only four days ago when we celebrated International Civil Aviation Day.
Właśnie z tej okazji 4 dni temu obchodziliśmy dzień międzynarodowego lotnictwa cywilnego.
EnglishWhat fine words can we use in our anniversary toasts?
Jakie wzniosłe słowa możemy wypowiedzieć w naszych rocznicowych toastach?
EnglishIn 2005 we adopted a resolution on the 60th anniversary of the end of the Second World War.
W 2005 roku przyjęliśmy rezolucję w sprawie sześćdziesiątej rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej.
EnglishDeclaration by President Prodi to the Commission on the 10th anniversary of the genocide in Rwanda.
Deklaracja przewodniczącego Komisji Romano Prodiego z okazji 10. rocznicy ludobójstwa w Rwandzie.
EnglishThe date marks the anniversary of the historical 'Schuman declaration'.
W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r.
EnglishWhat a difference from the celebrations to mark the twentieth anniversary of the fall of the Berlin Wall!
Cóż za odmiana w stosunku do radosnych obchodów dwudziestej rocznicy upadku muru berlińskiego!
EnglishIn 1969, GN marked its 100-year anniversary by opening the Japanese-Russian (JASC) connection.
W 1969 roku firma GN przypieczętowała swoje 100-lecie otwarciem połączenia między Japonią a Rosją (JASC).