Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "anniversary"

 

"anniversary" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 119

anniversary {rzeczownik}

anniversary {rzecz.}

rocznica {f.}

- (SK) 1 May this year marked the 5th anniversary of Slovakia's accession to the EU.

- (SK) W dniu 1 maja przypadła piąta rocznica przystąpienia Słowacji do UE.

This tragic anniversary has unfortunately coincided with the events in Japan.

Ta tragiczna rocznica nieszczęśliwie zbiegła się z wydarzeniami w Japonii.

This anniversary, then, gives us a particularly apt message of hope for today's times.

Dzisiejsza rocznica napawa nas szczególnie potrzebną w obecnych czasach nadzieją.

Mr President, tomorrow is the 10th anniversary of the Belfast Agreement.

Panie przewodniczący! Jutro przypada dziesiąta rocznica porozumienia wielkopiątkowego.

The 50th anniversary of the European Commission is another event for us to celebrate.

Pięćdziesiąta rocznica Komisji Europejskiej jest następną okazją, którą powinniśmy uczcić.

anniversary {rzecz.} (też: jubilee)

jubileusz {m.}

anniversary {przymiotnik}

anniversary {przym.}

rocznicowy {przym. m.}

to anniversary {czasownik}

to anniversary {czas.} (też: to shine, to observe (a holiday), to light, to gleam)

świecić {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "anniversary":

 

Podobne tłumaczenia

"anniversary" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "anniversary" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Formal sitting - Celebration of the European Parliament's fiftieth anniversary

Uroczyste posiedzenie - Obchody pięćdziesięciolecia Parlamentu Europejskiego

It was the origin of the Xerox copier, which celebrated its 50th anniversary last year.

Chodzi o początki fotokopiarki Xerox, która w zeszłym roku obchodziła 50 urodziny.

They are pictured here for their 25th anniversary Newsweek retrospective on the Internet.

Fotografia została zrobiona z okazji 25-tej rocznicy w przeglądzie Internetu Newsweeka.

In 2008, the European Investment Bank celebrated its 50th anniversary.

W roku 2008 Europejski Bank Inwestycyjny obchodził 50 lat swego istnienia.

This was during the sixth anniversary of the imprisonment of 75 opposition representatives.

Miało to miejsce podczas szóstej rocznicy uwięzienia 75 przedstawicieli opozycji.

Fifty years later, on your festive anniversary, we feel exactly the same.

Pięćdziesiąt lat później, podczas uroczystych obchodów rocznicowych, mamy te same odczucia.

The Community celebrates the twentieth anniversary of the signature of the Treaties of Rome.

Wspólnota obchodzi dwudziestolecie podpisania traktatów rzymskich.

Well, this year is the 50th anniversary of Issigonis's Mini, which is one of my favorite cars.

W tym roku Mini Morris obchodzi 50 urodziny. ~~~ To jeden z moich ulubionych modeli.

On its 10th anniversary, the ECB opens the doors of its Eurotower premises to the public.

Z okazji dziesiątej rocznicy EBC zaprasza do odwiedzenia swojej siedziby w budynku Eurotower.

Various events in 2008 marked the ECB's anniversary, including:

W 2008 roku z okazji dziesiątej rocznicy EBC zorganizowano różne imprezy, w tym:

This will be followed by celebrations to mark the 100th anniversary of International Women's Day.

Następnie odbędą się uroczystości dla uczczenia setnej rocznicy Międzynarodowego Dnia Kobiet.

The European Institutions celebrate the 50th anniversary of the "Schuman Declaration".

Instytucje europejskie obchodzą 50-lecie deklaracji Schumana.

Declaration by President Prodi to the Commission on the 10th anniversary of the genocide in Rwanda.

Deklaracja przewodniczącego Komisji Romano Prodiego z okazji 10. rocznicy ludobójstwa w Rwandzie.

Finally, as emphasised in the report, 2008 is the year of the 40th anniversary of the Customs Union.

Na koniec, jak podkreślono w sprawozdaniu, rok 2008 jest rokiem 40 rocznicy unii celnej.

They asked me to open their 50th anniversary show in 2004.

Poprosili mnie, żebym otworzył obchody ich 50-lecia w 2004.

With your permission, I would also like to mention an anniversary which is important to me personally.

Pozwólcie państwo, że wspomnę jeszcze o ważnej dla mnie osobiście rocznicy.

In 2005 we adopted a resolution on the 60th anniversary of the end of the Second World War.

W 2005 roku przyjęliśmy rezolucję w sprawie sześćdziesiątej rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej.

In 1969, GN marked its 100-year anniversary by opening the Japanese-Russian (JASC) connection.

W 1969 roku firma GN przypieczętowała swoje 100-lecie otwarciem połączenia między Japonią a Rosją (JASC).

Indeed, we marked its anniversary only four days ago when we celebrated International Civil Aviation Day.

Właśnie z tej okazji 4 dni temu obchodziliśmy dzień międzynarodowego lotnictwa cywilnego.

What a difference from the celebrations to mark the twentieth anniversary of the fall of the Berlin Wall!

Cóż za odmiana w stosunku do radosnych obchodów dwudziestej rocznicy upadku muru berlińskiego!
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: dyskryminacja rasowa, gruba ryba, wyglądać schludnie, plama na czyjejś reputacji, przyprawiać kogoś o gęsią skórkę

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.