Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "anniversary"

 

"anniversary" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 241

anniversary {rzeczownik}

anniversary {rzecz.}

rocznica {f.}

- (SK) 1 May this year marked the 5th anniversary of Slovakia's accession to the EU.

- (SK) W dniu 1 maja przypadła piąta rocznica przystąpienia Słowacji do UE.

This tragic anniversary has unfortunately coincided with the events in Japan.

Ta tragiczna rocznica nieszczęśliwie zbiegła się z wydarzeniami w Japonii.

This anniversary, then, gives us a particularly apt message of hope for today's times.

Dzisiejsza rocznica napawa nas szczególnie potrzebną w obecnych czasach nadzieją.

Mr President, tomorrow is the 10th anniversary of the Belfast Agreement.

Panie przewodniczący! Jutro przypada dziesiąta rocznica porozumienia wielkopiątkowego.

The 50th anniversary of the European Commission is another event for us to celebrate.

Pięćdziesiąta rocznica Komisji Europejskiej jest następną okazją, którą powinniśmy uczcić.

anniversary {rzecz.} (też: jubilee)

jubileusz {m.}

anniversary {przymiotnik}

anniversary {przym.}

rocznicowy {przym. m.}

to anniversary {czasownik}

to anniversary {czas.} (też: to shine, to observe (a holiday), to light)

świecić {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "anniversary":

 

Podobne tłumaczenia

"anniversary" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "anniversary" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This morning, we celebrated the 100th anniversary of International Women's Day.

Dziś rano obchodziliśmy setną rocznicę ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Today, we are celebrating an anniversary: the 20th anniversary of this prize.

W dniu dzisiejszym świętujemy rocznicę: dwudziestą rocznicę wspomnianej nagrody.

Formal sitting - Celebration of the European Parliament's fiftieth anniversary

Uroczyste posiedzenie - Obchody pięćdziesięciolecia Parlamentu Europejskiego

We are celebrating the 50th anniversary of the European Parliament this afternoon.

Tego popołudnia obchodzimy 50 rocznicę istnienia Parlamentu Europejskiego.

It was the origin of the Xerox copier, which celebrated its 50th anniversary last year.

Chodzi o początki fotokopiarki Xerox, która w zeszłym roku obchodziła 50 urodziny.

They are pictured here for their 25th anniversary Newsweek retrospective on the Internet.

Fotografia została zrobiona z okazji 25-tej rocznicy w przeglądzie Internetu Newsweeka.

In 2008, the European Investment Bank celebrated its 50th anniversary.

W roku 2008 Europejski Bank Inwestycyjny obchodził 50 lat swego istnienia.

This was during the sixth anniversary of the imprisonment of 75 opposition representatives.

Miało to miejsce podczas szóstej rocznicy uwięzienia 75 przedstawicieli opozycji.

Tomorrow, on 24 October, we will be celebrating the 63rd anniversary of the United Nations.

Jutro, tj. dnia 24 października, będziemy obchodzili 63. rocznicę ustanowienia ONZ.

Fifty years later, on your festive anniversary, we feel exactly the same.

Pięćdziesiąt lat później, podczas uroczystych obchodów rocznicowych, mamy te same odczucia.

We are celebrating the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall, that wall of shame.

Świętujemy dwudziestą rocznicę upadku muru berlińskiego, muru będącego symbolem hańby.

(PL) On 27 December, we will celebrate the 90th anniversary of the Wielkopolska Uprising.

(PL) 27 grudnia tego roku będziemy obchodzić 90. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego.

The Operation ATALANTA, the EU's first naval operation, will soon celebrate its anniversary.

Operacja ATALANTA, pierwsza morska operacja UE, wkrótce obchodzić będzie rocznicę.

A commemorative setting is held to mark the twentieth anniversary of the Schuman declaration.

Uroczystości upamiętniające dwudziestą rocznicę deklaracji Schumana.

On its 10th anniversary, the ECB opens the doors of its Eurotower premises to the public.

Z okazji dziesiątej rocznicy EBC zaprasza do odwiedzenia swojej siedziby w budynku Eurotower.

Well, this year is the 50th anniversary of Issigonis's Mini, which is one of my favorite cars.

W tym roku Mini Morris obchodzi 50 urodziny. ~~~ To jeden z moich ulubionych modeli.

The Community celebrates the twentieth anniversary of the signature of the Treaties of Rome.

Wspólnota obchodzi dwudziestolecie podpisania traktatów rzymskich.

This month, Lithuania is marking the seventh anniversary of EU accession.

W tym miesiącu Litwa świętuje siódmą rocznicę przystąpienia do UE.

As Mr Barroso mentioned, we shall celebrate the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall.

Jak wspomniał pan Barroso, będziemy obchodzić 20. rocznicę upadku muru berlińskiego.

Various events in 2008 marked the ECB's anniversary, including:

W 2008 roku z okazji dziesiątej rocznicy EBC zorganizowano różne imprezy, w tym:
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Anna · annalist · annals · Anne · annex · annexation · annexe · Annie · annihilation · Annihilationism · anniversary · annointment · annotation · announced · announcement · announcements · announcer · annoyance · annoyed · annoying · annual

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.