angielsko-polskie tłumaczenie słowa "ahead of"

EN ahead of angielskie tłumaczenie

PL

EN ahead of
volume_up

trending_flat
"sb/sth"

ahead of
volume_up
przed {przyim.} (kimś/czymś)
Mr President, ahead of the Copenhagen summit we had very high expectations.
Przed szczytem w Kopenhadze mieliśmy ogromne oczekiwania.
He said, "I know there are challenges ahead, there may be trouble ahead, but I fear no one.
"Wiem, że przed nami są wyzwania, że mogą być problemy, ale nie boję się żadnego.
I have a question: what must the Irish be thinking ahead of the forthcoming referendum?
Mam pytanie: co muszą sobie myśleć Irlandczycy przed nadchodzącym referendum?

Podobne tłumaczenia polskie dla słowa "ahead of"

ahead przysłówek
of przyimek
Polish

Przykłady użycia - "ahead of" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto give sb the go ahead
Englishto give sb the go ahead
Englishto get ahead
Englishto be ahead of one’s time
Englishahead of the curve
Englishto be streets ahead
Englishto forge ahead
Englishto get ahead
EnglishI believe that this is already a significant fact that points to the way ahead.
Moim zdaniem już to samo w sobie stanowi istotny fakt, wyznaczający drogę naprzód.
EnglishWe will continue to monitor very closely all developments over the period ahead.
Nadal będziemy monitorować bardzo uważnie wszystkie zjawiska w nadchodzącym okresie.
EnglishThere is still a long road ahead of us before we achieve a common policy on asylum.
Zanim osiągniemy wspólną politykę azylową, musimy jeszcze przejść długą drogę.
EnglishIn fact, the Committee on International Trade decided to go ahead despite this.
W rzeczywistości Komisja Handlu Międzynarodowego zdecydowała się mimo to procedować.
EnglishEurope is at least a significant step ahead of other continents in this respect.
Europa wyprzedza inne kontynenty w tej dziedzinie przynajmniej o duży krok.
EnglishYou kept moving ahead in a life where you're dependent on working for somebody.
I zawsze trzymałeś się swoich ideałów, a odstępstwa od nich były niewielkie.
EnglishThere now, social benefits, social progress, are going ahead of economical progress.
Świadczenia społeczne - postęp społeczny znacznie wyprzedza postęp ekonomiczny.
EnglishAnd we're looking ahead at generations who really need us to retool our lives now.
Patrzymy na przyszłe pokolenia, dla których musimy zmienić nasz sposób życia.
EnglishWith this legal framework, the EU is moving ahead of legislation on other continents.
Mając takie ramy prawne, UE wyprzedza inne kontynenty pod względem legislacyjnym.