angielsko-polskie tłumaczenie słowa "ah"

EN ah angielskie tłumaczenie

ah {wykrz.}
PL

EN ah
volume_up
{wykrzyknik}

ah (też: oh, phew)
volume_up
ach {wykrz.}
Now you might think, ah, there’s a solution: hallucinations.
Teraz możecie pomyśleć, ach, istnieje na to odpowiedź: halucynacje!
And they would look at it -- "Ah, it's a pencil drawing."
Patrzyliby na to - ,,ach, to jest rysunek".
(Sings) "Ah, the first time that I made love to a rock shrimp ..."
Ach, pierwszy raz, gdy kochałem się z krewetką...
ah (też: oh, you’re kidding)
volume_up
e tam! {wykrz.}

Przykłady użycia - "ah" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe work on the report on the A/H1N1 virus pandemic in 2009-2010 lasted nearly one year.
Blisko rok trwały prace nad raportem ws. pandemii wirusa A/H1N1 w latach 2009-2010.
English"Ah!" say creationists. ~~~ "So you admit it's all interpretation.
"Oh!" powiedzieliby kreacjoniści "Przyznasz zatem ze to wszystko jest interpretacją.
EnglishThere were fewer fatalities from type A/H1N1 influenza in 2009 than from seasonal influenza.
W roku 2009 liczba zgonów z powodu grypy A(H1N1) była niższa niż z powodu grypy sezonowej.
EnglishPostbus 313 3740 Ah Baarn Baarnsche Dijk 1 3741 Ln Baarn The Netherlands
Postbus 313 3740 Ah Baarn Baarnsche Dijk 1 3741 Ln Baarn Holandia
EnglishSome million years after -- pshoo-shoo, bloop-bloop -- ah, wake up!
Kilka milionów lat później -- pshoo-shoo, blup-blup -- ah, obudź się!
English(Laughter) If you ever think, "Ah, I want to end it all," don't end it all.
pamiętaj, że w innym podejmujesz znacznie gorsze decyzje.
EnglishAh!
Wracam, siedzę w domu i myślę: "OK, co by tu zobaczyć.
English(Laughter) So, I thought complexity was attacking me suddenly, so I thought, "Ah, simplicity. ~~~ Very important."
(Śmiech) Wtedy myślę, że nagle atakuje mnie złożoność i jak ważna jest prostota.
EnglishAh sinful nation, a people laden with iniquity, a seed of evil-doers, children that deal corruptly!
Biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu nieprawością, nasieniu złośliwych; synom skażonym!
EnglishNow once people start looking at this, they say, ah, this is a laptop project.
Kiedy ludzie stykają się z tym, mówią: "Aha!
English(Voice: Ah, I love him, Bob.) RF: Here's it going down a pathway.
Uwielbiam go, Bob. ~~~ Tutaj idzie chodnikiem.
EnglishVeluwezoom 22 NL-1327 AH Almere Tel: + 31 36 52 41 600
Veluwezoom 22 NL- 1327 AH Almere Tel: + 31 36 52 41 600
EnglishVeluwezoom 22 NL-1327 AH Almere Tel: +31 36 52 41 648
Veluwezoom 22 NL- 1327 AH Almere Tel: +31 36 52 41 648
EnglishVeluwezoom 22 NL-1327 AH Almere Tel: +31 36 52 41 600
Veluwezoom 22 NL- 1327 AH Almere Tel: +31 36 52 41 600
EnglishThe patients, bless them, say, "Ah, Doc, I'm sorry, I've got a memory problem; that's why I'm here.
Pacjenci, wychwalajmy ich, mówią "Och Doktorze, przepraszam, mam problemy z pamięcia, właśnie dlatego jestem tutaj.
EnglishV Veluwezoon 22 1327 Ah Almere The Netherlands
Sandoz B. V Veluwezoon 22 1327 Ah Almere Holandia
EnglishYou can't even train a gorilla to say "Ah" on request.
Nie można wytrenować goryla, by mówił choćby "aa".
EnglishAh ha, right. ~~~ Second question is, why is the sea blue?
EnglishAh, Bones, you know, ' cause what usually happens to me...
EnglishI have set the threatening sword against all their gates, that their heart may melt, and their stumblings be multiplied: ah!
We wszystkich bramach ich dałem strach miecza, aby się rozpłynęło serce, i upadków się namnożyło!