"adult" po polsku

EN

"adult" - polskie tłumaczenie

volume_up
adult {rzecz.}
volume_up
adult {przym.}

EN adult
volume_up
{rzeczownik}

adult (też: grown-up)
But what was interesting was the adult Triceratops was also spongy.
Ale, co ciekawe, dorosły triceratops też był gąbczasty.
This may vary depending on whether you are an adult or a child.
To może się różnić w zależności od tego czy pacjent jest dorosły, czy jest dzieckiem.
It is now time for the child to leave the nest and spread its wings as an adult.
Nadszedł czas, by pisklę wyfrunęło z gniazda i rozpostarło swoje skrzydła jako dorosły ptak.

Synonimy (angielski) dla "adult":

adult

Przykłady użycia - "adult" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishwhat you don’t learn as a child you can’t learn as an adult
czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał
EnglishAdult patients on peritoneal dialysis The treatment is divided into two stages:
Dorośli pacjenci poddawani dializie otrzewnowej Leczenie składa się z dwóch faz:
EnglishThe other ingredients in Twinrix Adult are: sodium chloride, water for injections.
Inne składniki szczepionki Twinrix Adult to: chlorek sodu, woda do wstrzykiwań.
EnglishThe recommended dose for Zenapax in adult and paediatric patients is 1 mg/ kg.
Zalecana dawka preparatu Zenapax dla pacjentów dorosłych i dzieci wynosi 1 mg/ kg mc.
EnglishTwinrix Adult is a white, slightly milky liquid presented in a glass vial (1 ml).
Szczepionka Twinrix Adult jest białym, lekko mlecznym płynem w szklanej fiolce (1 ml).
EnglishThe dose used in paediatric patients may differ from the dose used in adult patients.
Dawka stosowana u dzieci może różnić się od dawki stosowanej u osób dorosłych.
EnglishThey included young and adult cats of various breeds, but not young kittens.
Uczestniczyły w nich młode i dorosłe koty różnych ras, lecz nie małe kocięta.
EnglishThe dosing recommendations for paediatric patients are the same as for adult patients.
Zalecenia dotyczące dawkowania u dzieci są takie same jak dla pacjentów dorosłych.
EnglishBridging the Efficacy of Silgard from Young Adult Women to Young Adolescents
Skuteczność szczepionki Silgard obejmująca młode, dorosłe kobiety i młodzież
EnglishThey are common in adult patients, but uncommon in infants, children and adolescents.
Są częste u dorosłych pacjentów, ale niezbyt częste u niemowląt, dzieci i młodzieży.
EnglishAnd so, it is not until age seven that we get what looks more like an adult response.
R.S.: ~~~ Dopiero od 7 roku życia odpowiedzi zaczynają przypominać dorosłe.
EnglishAdult education is one of the most important parts of the education system.
Kształcenie dorosłych jest jedną z najważniejszych części systemu edukacji.
EnglishThe Committee recommended that Twinrix Adult be given marketing authorisation.
Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu Twinrix Adult do obrotu.
EnglishAfter day 23 of life, the exposure was comparable to that in adult rats.
Po 23 dniu życia stężenia były porównywalne do obserwowanych u dorosłych szczurów.
EnglishTwinrix Adult is a vaccine, which is available as a suspension for injection.
Twinrix Adult to szczepionka dostępna w postaci zawiesiny do wstrzykiwań.
EnglishAdult fleas are killed before they lay eggs for a minimum of 4 weeks after treatment.
Dorosłe pchły są zabijane zanim złożą jaja, przez 4 tygodnie po zastosowaniu leczenia.
EnglishThe studies included young and adult cats of various breeds, but not young kittens.
Badania obejmowały młode i dorosłe koty różnych ras, z wyjątkiem kociąt.
EnglishAdult cancer patients with symptomatic anaemia receiving chemotherapy
Pacjenci dorośli z nowotworem i objawową niedokrwistością leczeni chemioterapią
EnglishAdult patients with renal insufficiency not yet undergoing dialysis:
Pacjenci dorośli z niewydolnością nerek nie wymagający jeszcze leczenia dializą:
EnglishThey included young and adult cats of various breeds, but not young kittens.
Badania obejmowały młode i dorosłe koty różnych ras, z wyjątkiem kociąt.