Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "adult"

 

"adult" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 1957

adult {przymiotnik}

adult {przym.} (też: big, grown-up, grown)

dorosły {przym. m.}

Absorbed dose per unit activity administered (mGy/ MBq) Adult male Adult female

Dawka pochłonięta na jednostkę podanej aktywności (mGy/ MBq) Dorosły Dorosła

It is now time for the child to leave the nest and spread its wings as an adult.

Nadszedł czas, by pisklę wyfrunęło z gniazda i rozpostarło swoje skrzydła jako dorosły ptak.

We have fading memories of that provisional temple, erected each time an adult sat down.

Mamy mętne wspomnienia tej tymczasowej świątyni, wznoszonej za każdym razem gdy dorosły siada.

This may vary depending on whether you are an adult or a child.

To może się różnić w zależności od tego czy pacjent jest dorosły, czy jest dzieckiem.

But when I chose a career as an adult, it was filmmaking.

Kiedy wybrałem karierę zawodową, już jako dorosły, zdecydowałem się na robienie filmów.

adult {przym.} (też: informed, nubile, mature, ripe)

dojrzały {przym. m.}

adult {rzeczownik}

adult {rzecz.} (też: grown-up)

dorosły {m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "adult":

 

Podobne tłumaczenia

"adult" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "adult" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Adult patients on peritoneal dialysis The treatment is divided into two stages:

Dorośli pacjenci poddawani dializie otrzewnowej Leczenie składa się z dwóch faz:

The other ingredients in Twinrix Adult are: sodium chloride, water for injections.

Inne składniki szczepionki Twinrix Adult to: chlorek sodu, woda do wstrzykiwań.

To get back to the question of adult learning, I have a suggestion to make to you.

Wracając do pytania o kształcenie dorosłych, to mam dla państwa pewną sugestię.

In the prevention of manic episodes, Zyprexa tablets were studied in 1,162 adults.

W zapobieganiu epizodom maniakalnym tabletki Zyprexa badano u 1 162 pacjentów.

How Much Tamiflu should be given to Adolescents (13 to 17 years of age) and Adults

Jaką dawkę Tamiflu powinna przyjmować młodzież w wieku od 13 do 17 lat i dorośli

Poverty threatens 13% of adult Poles, including those in full time employment.

Zagrożenie biedą, mimo posiadania stałej pracy dotyczy 13% dorosłych Polaków.

For adult patients, refer to the following table and adjust the dose as indicated.

U dorosłych pacjentów dawkowanie należy dostosować zgodnie z poniższą tabelą.

The pharmacokinetics of efavirenz in paediatric patients were similar to adults.

Farmakokinetyka efawirenzu u dzieci i młodzieży jest podobna jak u dorosłych.

The recommended dose for adults is 0.1 mmol per kilogram body weight (mmol/ kg BW).

Zalecana dawka dla dorosłych wynosi 0, 1 mmol na kg masy ciała (mmol/ kg mc.).

Bridging the Efficacy of Silgard from Young Adult Women to Young Adolescents

Skuteczność szczepionki Silgard obejmująca młode, dorosłe kobiety i młodzież

They included young and adult cats of various breeds, but not young kittens.

Uczestniczyły w nich młode i dorosłe koty różnych ras, lecz nie małe kocięta.

to treat adults with severe growth hormone deficiency who already had growth hormone

leczeniu dorosłych z ciężkim niedoborem hormonu wzrostu, u których niedobór hormonu

Replacement of endogenous growth hormone in adults with growth hormone deficiency of

Uzupełnienie endogennego hormonu wzrostu u dorosłych z niedoborami hormonu wzrostu

Zeffix is indicated for the treatment of chronic hepatitis B in adults with:

Zeffix jest wskazany w leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu B u dorosłych:

Neonates are known to have diminished MetHb reductase activity compared to adults.

W porównaniu z dorosłymi, noworodki mają mniejszą aktywność reduktazy MetHb.

Now there is an epidemic of obesity: two-thirds of adults and 15 percent of kids.

Obecnie mamy epidemię otyłości, na którą choruje 65% dorosłych i 15% dzieci.

Neoclarityn is indicated for adults and adolescents (12 years of age and older).

Neoclarityn przeznaczony jest dla dorosłych i młodzieży (12 lat lub więcej).

The upper arm muscle is the preferred site for injection in adults and adolescents.

Preferowanym miejscem wstrzyknięcia u dorosłych i młodzieży jest mięsień naramienny.

The deltoid muscle is the preferred site for injection in adults and adolescents.

U dorosłych i młodzieży preferowanym miejscem wstrzyknięcia jest mięsień naramienny.

Noxafil can be used to treat the following types of fungal infections in adults:

Noxafil może być stosowany w leczeniu następujących zakażeń grzybiczych u dorosłych:
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: pijaczek, pijaczyna, inteligent, warsztat powroźniczy, placek z owocami, ekscentryk

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-angielski słownik bab.la.