Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "acquitted"

 

"acquitted" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-9 z 9

acquitted {przymiotnik}

acquitted {przym.} [prawn.]

uniewinniony {przym. m.} [prawn.]

to acquit {czasownik}

to acquit [acquitted|acquitted] {czas.} (też: to excuse, to exculpate)

I acquitted (Simple past)

ja (m) uniewinniłem (Czas przeszły)

you acquitted (Simple past)

ty (m) uniewinniałeś (Czas przeszły)

he/she/it acquitted (Simple past)

on uniewinniał (Czas przeszły)

we acquitted (Simple past)

my (m) uniewinnialiśmy (Czas przeszły)

you acquitted (Simple past)

wy (m) uniewinnialiście (Czas przeszły)

they acquitted (Simple past)

oni uniewinniali (Czas przeszły)

I acquitted (Simple past)

ja (f) uniewinniłam (Czas przeszły)

you acquitted (Simple past)

ty (f) uniewinniałaś (Czas przeszły)

he/she/it acquitted (Simple past)

ona uniewinniała (Czas przeszły)

we acquitted (Simple past)

my (f) uniewinniałyśmy (Czas przeszły)

you acquitted (Simple past)

wy (f) uniewinniałyście (Czas przeszły)

they acquitted (Simple past)

one uniewinniały (Czas przeszły)

he/she/it acquitted (Simple past)

ono uniewinniało (Czas przeszły)

acquitted (Past participle)

uniewinniany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to acquit [acquitted|acquitted] {czas.} [prawn.]

uniewinnić {czas. dk} [prawn.]

I acquitted (Simple past)

ja (m) uniewinniłem (Czas przeszły)

you acquitted (Simple past)

ty (m) uniewinniłeś (Czas przeszły)

he/she/it acquitted (Simple past)

on uniewinnił (Czas przeszły)

we acquitted (Simple past)

my (m) uniewinniliśmy (Czas przeszły)

you acquitted (Simple past)

wy (m) uniewinniliście (Czas przeszły)

they acquitted (Simple past)

oni uniewinnili (Czas przeszły)

I acquitted (Simple past)

ja (f) uniewinniłam (Czas przeszły)

you acquitted (Simple past)

ty (f) uniewinniłaś (Czas przeszły)

he/she/it acquitted (Simple past)

ona uniewinniła (Czas przeszły)

we acquitted (Simple past)

my (f) uniewinniłyśmy (Czas przeszły)

you acquitted (Simple past)

wy (f) uniewinniłyście (Czas przeszły)

they acquitted (Simple past)

one uniewinniły (Czas przeszły)

he/she/it acquitted (Simple past)

ono uniewinniło (Czas przeszły)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "acquitted":

Synonimy (angielski) dla "acquit":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "acquitted" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The perpetrators are either acquitted or sometimes charges are not even brought against them.

Sprawcy albo są uniewinniani, albo nawet nie wnosi się przeciwko nim oskarżeń.

Later, and fairly recently, acquitted on appeal -- in fact, on the second appeal.

Niedawno została uniewinniona w wyniku drugiej apelacji.

Over this period it has been taking its first steps and, in our opinion, despite some difficulties, has acquitted itself well.

W tym okresie agencja stawiała pierwsze kroki, i naszym zdaniem, mimo pewnych trudności, radziła sobie dobrze.

On this point we are therefore in line with the report regarding requests for the DNA of people who have been acquitted or discharged.

W tym punkcie jesteśmy więc zgodni ze sprawozdaniem, jeśli chodzi o wnioskowanie o DNA osób, które zostały uniewinnione lub zwolnione.

We have lifted immunity - for criminal cases in courts - from 35 people, and so far half of them have been acquitted and the cases have been closed.

Uchyliliśmy immunitet - w związku z sądowym postępowaniem karnym - 35 osobom, i jak dotąd połowa z nich została uniewinniona, a sprawy zamknięte.

However, it should also be noted that in this instance, Siemens was acquitted in the case in the first ruling of the Criminal Court of Madrid issued on 22 June 2006.

Należy jednak zauważyć, że w tym przypadku w pierwszym orzeczeniu tej sprawie, wydanym przez sąd karny w Madrycie w dniu 22 czerwca 2006 r., Siemens został oczyszczony z zarzutów.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W słowniku polsko-angielskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.