Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "acquired"

 

"acquired" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-31 z 125

acquired {przymiotnik}

acquired {przym.} (też: obtained)

nabyty {przym. m.}

It is used to treat adults infected with human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1), a virus that causes acquired immune deficiency syndrome (AIDS).

Preparat stosuje się w leczeniu osób dorosłych z zakażeniem ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV- 1) – wirusem, który wywołuje nabyty zespół niedoboru odporności (AIDS).

acquired {przym.} (też: concerned with, steamed, intercepted, embarrassed)

przejęty {przym. m.}

to acquire {czasownik}

to acquire [acquired|acquired] {czas.} (też: to buy)

kupić {czas. dk}

I acquired (Simple past)

ja (m) kupiłem (Czas przeszły)

you acquired (Simple past)

ty (m) kupiłeś (Czas przeszły)

he/she/it acquired (Simple past)

on kupił (Czas przeszły)

we acquired (Simple past)

my (m) kupiliśmy (Czas przeszły)

you acquired (Simple past)

wy (m) kupiliście (Czas przeszły)

they acquired (Simple past)

oni kupili (Czas przeszły)

I acquired (Simple past)

ja (f) kupiłam (Czas przeszły)

you acquired (Simple past)

ty (f) kupiłaś (Czas przeszły)

he/she/it acquired (Simple past)

ona kupiła (Czas przeszły)

we acquired (Simple past)

my (f) kupiłyśmy (Czas przeszły)

you acquired (Simple past)

wy (f) kupiłyście (Czas przeszły)

they acquired (Simple past)

one kupiły (Czas przeszły)

he/she/it acquired (Simple past)

ono kupiło (Czas przeszły)

to acquire [acquired|acquired] {czas.} (też: to buy)

nabyć {czas. dk}

I acquired (Simple past)

ja (m) nabyłem (Czas przeszły)

you acquired (Simple past)

ty (m) nabyłeś (Czas przeszły)

he/she/it acquired (Simple past)

on nabył (Czas przeszły)

we acquired (Simple past)

my (m) nabyliśmy (Czas przeszły)

you acquired (Simple past)

wy (m) nabyliście (Czas przeszły)

they acquired (Simple past)

oni nabyli (Czas przeszły)

I acquired (Simple past)

ja (f) nabyłam (Czas przeszły)

you acquired (Simple past)

ty (f) nabyłaś (Czas przeszły)

he/she/it acquired (Simple past)

ona nabyła (Czas przeszły)

we acquired (Simple past)

my (f) nabyłyśmy (Czas przeszły)

you acquired (Simple past)

wy (f) nabyłyście (Czas przeszły)

they acquired (Simple past)

one nabyły (Czas przeszły)

he/she/it acquired (Simple past)

ono nabyło (Czas przeszły)

to acquire [acquired|acquired] {czas.} (też: to conquer, to chalk up, to carry off, to gain)

zdobyć {czas. dk}

I acquired (Simple past)

ja (m) zdobyłem (Czas przeszły)

you acquired (Simple past)

ty (m) zdobyłeś (Czas przeszły)

he/she/it acquired (Simple past)

on zdobył (Czas przeszły)

we acquired (Simple past)

my (m) zdobyliśmy (Czas przeszły)

you acquired (Simple past)

wy (m) zdobyliście (Czas przeszły)

they acquired (Simple past)

oni zdobyli (Czas przeszły)

I acquired (Simple past)

ja (f) zdobyłam (Czas przeszły)

you acquired (Simple past)

ty (f) zdobyłaś (Czas przeszły)

he/she/it acquired (Simple past)

ona zdobyła (Czas przeszły)

we acquired (Simple past)

my (f) zdobyłyśmy (Czas przeszły)

you acquired (Simple past)

wy (f) zdobyłyście (Czas przeszły)

they acquired (Simple past)

one zdobyły (Czas przeszły)

he/she/it acquired (Simple past)

ono zdobyło (Czas przeszły)

to acquire [acquired|acquired] {czas.} (też: to cause)

sprawić {czas. dk}

I acquired (Simple past)

ja (m) sprawiłem (Czas przeszły)

you acquired (Simple past)

ty (m) sprawiłeś (Czas przeszły)

he/she/it acquired (Simple past)

on sprawił (Czas przeszły)

we acquired (Simple past)

my (m) sprawiliśmy (Czas przeszły)

you acquired (Simple past)

wy (m) sprawiliście (Czas przeszły)

they acquired (Simple past)

oni sprawili (Czas przeszły)

I acquired (Simple past)

ja (f) sprawiłam (Czas przeszły)

you acquired (Simple past)

ty (f) sprawiłaś (Czas przeszły)

he/she/it acquired (Simple past)

ona sprawiła (Czas przeszły)

we acquired (Simple past)

my (f) sprawiłyśmy (Czas przeszły)

you acquired (Simple past)

wy (f) sprawiłyście (Czas przeszły)

they acquired (Simple past)

one sprawiły (Czas przeszły)

he/she/it acquired (Simple past)

ono sprawiło (Czas przeszły)

acquired (Past participle)

sprawiony (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to acquire [acquired|acquired] {czas.} (też: to gain to one's side, to recruit, to win over, to win)

pozyskać {czas. dk}

to acquire [acquired|acquired] {czas.} (też: to leverage, to recruit, to win over, to win)

pozyskiwać {czas. ndk}

to acquire [acquired|acquired] {czas.} (też: to take over, to take possession of, to repossess)

przejąć {czas. dk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "acquire":

© Princeton Universitygrow · develop · produce · get · assume · adopt · take on · take · evolve · learn · larn · win · gain

 

Podobne tłumaczenia

"acquired" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "acquired" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This is expected to help in the treatment of community-acquired pneumonia.

Powyższa terapia ma na celu wspomóc leczenie pozaszpitalnego zapalenia płuc.

This is the virus that causes Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).

Wirus ten powoduje rozwój zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS).

The fact is that most crimes are not committed using legally acquired weapons.

Faktem jest, że większość przestępstw nie jest popełniana przy użyciu legalnie nabytej broni.

In case of known or suspected acute or chronic types of porphyria (i. e. inherited or acquired

W przypadku rozpoznanej lub podejrzewanych ostrych lub przewlekłych typów porfirii (tj.

syndrome (if not excluded by ECG) and in patients with known acquired QT interval prolongation.

go w badaniu EKG) oraz u pacjentów z nabytym wydłużeniem odstępu QT. t le

For me, like millions of other people around the world today, English is an acquired language.

Dla mnie, jak i dla millionów innych ludzi na świecie dzisiaj, angielski jest nabytym językiem.

Infection of the lungs acquired (pneumonia) outside the hospital, except severe cases

pozaszpitalne zapalenie płuc, z wyjątkiem ciężkich przypadków ostre bakteryjne zapalenie zatok dni

And then about a year and a half ago, Google actually acquired this company.

Jakieś półtora roku temu firma została wykupiona przez Google.

Children who suffer from inborn AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) and recurrent infections.

z wrodzonym AIDS (zespół nabytego niedoboru odporności) i nawracającymi

You should be able to trust the manufacturer and the product acquired.

Powinien mieć zaufanie do producenta i do nabytego produktu.

Hospital acquired infections are also attracting ever more attention from the media and politicians.

Problem zakażeń szpitalnych zwraca również coraz większą uwagę mediów i polityków.

This combination requires a redefinition of the ways in which knowledge is transmitted and acquired.

Takie połączenie wymaga określenia na nowo sposobów przekazywania i zdobywania wiedzy.

is Protopy should not be used in patients with congenital or acquired immunodeficiencies or in patients

sz Maści Protopy nie należy stosować u pacjentów z wrodzonym lub nabytym upośledzeniem odporności

Tygacil was also expected to be used to treat adults with community-acquired pneumonia.

Preparat Tygacil miał być również stosowany w leczeniu osób dorosłych z pozaszpitalnym zapaleniem płuc.

The review planned for 2007 thus became more urgent and acquired greater political relevance.

Planowany na rok 2007 przegląd stał się zatem jeszcze pilniejszy i zyskał większe znaczenie polityczne.

Infection of the lungs (pneumonia) acquired outside the hospital, except severe cases

pozaszpitalne zapalenie płuc, oprócz ciężkich przypadków

But that is where the Tasmanian devil cancer has acquired an absolutely amazing evolutionary adaptation.

Rak diabła tasmańskiego jest inny, posiadł zupełnie niezwykłą zdolność adaptacji ewolucyjnej.

The term cohesion has acquired special significance within the Union.

Słowo "spójność” nabrało szczególnego znaczenia w Unii.

After almost 50 years of existence, the European Baccalaureate has indeed acquired a high intrinsic value.

Po prawie 50 latach istnienia matura europejska jako taka zyskała wysoką wartość.

Community acquired pneumonia, except severe cases

pozaszpitalne zapalenie płuc, oprócz ciężkich przypadków
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.