Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "abbreviations"

 

"abbreviations" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-5 z 5

abbreviations {rzeczownik}

abbreviations {l.mn.}

skróty {niemęskoos.}

The abbreviations for countries are those used on nationality plates on cars.

Skróty nazw krajów są zgodne z oznaczeniami stosowanymi na tablicach rejestracyjnych pojazdów.

Abbreviations: # subj: number subjects; SC: seroconversion; SN: sero-neutralisation; No sAE: no serious AE; (*) tested in 322 subjects

Skróty: # subj: liczba podmiotów; SC: serokonwersja; SN: sero- neutralizacja; (*) przebadano na 322 osobach

The EMEA, EEA, EFSA and ECDC - these are the abbreviations for our agencies, with whose work we are entirely satisfied - have also recovered their money.

EMEA, EEA, EFSA i ECDC - to są skróty nazw naszych agencji, z pracy których jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani - one także odzyskały swoje pieniądze.

abbreviation {rzeczownik}

abbreviation {rzecz.} (też: abstract, epitome, shorthand, digest)

skrót {m.}

So what you're seeing here is the one letter abbreviation for amino acids, and I've colored in the glycines with green, and the alanines in red, and so you can see it's just a lot of G's and A's.

Tu widzicie jednoliterowy skrót aminokwasów.

Explain abbreviations that you use in what you say.

Należy tłumaczyć znaczenie stosowanych skrótów.

abbreviation {rzecz.} [komp.] (też: shortcut, hash)

skrót {m.} [komp.]

abbreviation {rzecz.}

  abrewiacja (skrót) {f.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "abbreviations" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The “ primary” statistical test for “ response” was the trend test of CR versus PR versus non-response (p < 0.0001) Abbreviations:

„ Pierwotny ” test statystyczny dla „ odpowiedzi ” był testem tendencji CR w porównaniu do PR w porównaniu do braku odpowiedzi (p < 0, 0001).
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

abbess · abbey · abbeys · abbing · abbot · abbots · abbr. · abbreviated · abbreviating · abbreviation · abbreviations · abbys · ABC · ABCs · Abderite · abdication · abdomen · abdomens · abdominal · abdominals · abdominous

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.