"wejść" - odmiana czasownika - polski

Bezokolicznik: wejść (|wszedł)

"wejść" - odmiana czasownika

Czas teraźniejszy

Czas przeszły
ja (m) wszedłem
ja (f) weszłam
ty (m) wszedłeś
ty (f) weszłaś
on wszedł
ona weszła
ono weszło
my (m) weszliśmy
my (f) weszłyśmy
wy (m) weszliście
wy (f) weszłyście
oni weszli
one weszły

Czas przyszły złożony

Czas przyszły prosty
ja wejdę
ty wejdziesz
on/ona/ono wejdzie
my wejdziemy
wy wejdziecie
oni/one wejdą

Tryb przypuszczający
ja (m) wszedłbym
ja (f) weszłabym
ty (m) wszedłbyś
ty (f) weszłabyś
on wszedłby
ona weszłaby
ono weszłoby
my (m) weszlibyśmy
my (f) weszłybyśmy
wy (m) weszlibyście
wy (f) weszłybyście
oni weszliby
one weszłyby

Tryb rozkazujący
ty wejdź
on/ona/ono niech wejdzie
my wejdźmy
wy wejdźcie
oni/one niech wejdą

Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny

Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny

Imiesłów przysłówkowy współczesny

Imiesłów przysłówkowy uprzedni
wszedłszy

Synonimy

Synonimy (polski) dla "wejść":

© Marcin Miłkowskiwgramolić się · wleźć · wpakować się · wsiąść · wtłoczyć się · wkroczyć · wpisać · wprowadzić · wstąpić · wniknąć · wprowadzić się

Tłumaczenia