"wejść" - odmiana czasownika - polski

Bezokolicznik: wejść (|wszedł)

"wejść" - odmiana czasownika

Czas teraźniejszy
Czas przeszły
ja (m)wszedłem
ja (f)weszłam
ty (m)wszedłeś
ty (f)weszłaś
onwszedł
onaweszła
onoweszło
my (m)weszliśmy
my (f)weszłyśmy
wy (m)weszliście
wy (f)weszłyście
oniweszli
oneweszły
Czas przyszły złożony
Czas przyszły prosty
jawejdę
tywejdziesz
on/ona/onowejdzie
mywejdziemy
wywejdziecie
oni/onewejdą
Tryb przypuszczający
ja (m)wszedłbym
ja (f)weszłabym
ty (m)wszedłbyś
ty (f)weszłabyś
onwszedłby
onaweszłaby
onoweszłoby
my (m)weszlibyśmy
my (f)weszłybyśmy
wy (m)weszlibyście
wy (f)weszłybyście
oniweszliby
oneweszłyby
Tryb rozkazujący
tywejdź
on/ona/ononiech wejdzie
mywejdźmy
wywejdźcie
oni/oneniech wejdą
Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny
Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny
Imiesłów przysłówkowy współczesny
Imiesłów przysłówkowy uprzedni
wszedłszy
Forma bezosobowa czasu przeszłego
Rzeczownik odczasownikowy

Synonimy

Synonimy (polski) dla "wejść":

© Marcin Miłkowskiwgramolić się · wleźć · wpakować się · wsiąść · wtłoczyć się · wkroczyć · wpisać · wprowadzić · wstąpić · wniknąć · wprowadzić się

Tłumaczenia