"pokroić" - odmiana czasownika - polski

Bezokolicznik: pokroić (|pokroił)

"pokroić" - odmiana czasownika

Czas teraźniejszy

Czas przeszły
ja (m) pokroiłem
ja (f) pokroiłam
ty (m) pokroiłeś
ty (f) pokroiłaś
on pokroił
ona pokroiła
ono pokroiło
my (m) pokroiliśmy
my (f) pokroiłyśmy
wy (m) pokroiliście
wy (f) pokroiłyście
oni pokroili
one pokroiły

Czas przyszły złożony

Czas przyszły prosty
ja pokroję
ty pokroisz
on/ona/ono pokroi
my pokroimy
wy pokroicie
oni/one pokroją

Tryb przypuszczający
ja (m) pokroiłbym
ja (f) pokroiłabym
ty (m) pokroiłbyś
ty (f) pokroiłabyś
on pokroiłby
ona pokroiłaby
ono pokroiłoby
my (m) pokroilibyśmy
my (f) pokroiłybyśmy
wy (m) pokroilibyście
wy (f) pokroiłybyście
oni pokroiliby
one pokroiłyby

Tryb rozkazujący
ty pokrój
on/ona/ono niech pokroi
my pokrójmy
wy pokrójcie
oni/one niech pokroją

Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny

Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny

Imiesłów przysłówkowy współczesny

Imiesłów przysłówkowy uprzedni
pokroiwszy

Tłumaczenia