"dołączać" - odmiana czasownika - polski

Bezokolicznik: dołączać (dołączam|dołączał)

"dołączać" - odmiana czasownika

Czas teraźniejszy
ja dołączam
ty dołączasz
on/ona/ono dołącza
my dołączamy
wy dołączacie
oni/one dołączają

Czas przeszły
ja (m) dołączałem
ja (f) dołączałam
ty (m) dołączałeś
ty (f) dołączałaś
on dołączał
ona dołączała
ono dołączało
my (m) dołączaliśmy
my (f) dołączałyśmy
wy (m) dołączaliście
wy (f) dołączałyście
oni dołączali
one dołączały

Czas przyszły złożony
ja (m) będę dołączał
ja (f) będę dołączała
ty (m) będziesz dołączał
ty (f) będziesz dołączała
on będzie dołączał
ona będzie dołączała
ono będzie dołączało
my (m) będziemy dołączali
my (f) będziemy dołączały
wy (m) będziecie dołączali
wy (f) będziecie dołączały
oni będą dołączali
one będą dołączały

Czas przyszły prosty

Tryb przypuszczający
ja (m) dołączałbym
ja (f) dołączałabym
ty (m) dołączałbyś
ty (f) dołączałabyś
on dołączałby
ona dołączałaby
ono dołączałoby
my (m) dołączalibyśmy
my (f) dołączałybyśmy
wy (m) dołączalibyście
wy (f) dołączałybyście
oni dołączaliby
one dołączałyby

Tryb rozkazujący
ty dołączaj
on/ona/ono niech dołącza
my dołączajmy
wy dołączajcie
oni/one niech dołączają

Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny
dołączający

Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny
dołączany

Imiesłów przysłówkowy współczesny
dołączając

Imiesłów przysłówkowy uprzedni

Synonimy

Synonimy (polski) dla "dołączać":

© Marcin Miłkowskidodawać · dopisywać · dopowiadać · dorzucać · uzupełniać

Tłumaczenia